20 אוגוסט 2018 ט' אלול תשע"ח
מעודכן לתאריך  14.08.2016 

חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי (HPV)

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccine
מעודכן לתאריך  14.08.2016 

מתן החיסון

צורת המתן

החיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי (HPV) יינתן בהזרקה לשריר הזרוע. יש להשלים את כל 3 הזריקות מאותו סוג של חיסון.
אפשר לתת את החיסון נגד HPV בו זמנית עם חיסונים נוספים אך יש להשתמש במזרקים נפרדים ולהזריק לאזורי גוף שונים.

באיזה גיל ניתן?

החיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי מאושר לשימוש בישראל עבור בנות ונשים בגילאי 9 עד 45 שנים (בהתאם לסוג החיסון הנבחר; החיסון גרדסיל מאושר עד גיל 26 בלבד) ועבור בנים וגברים בגילאי 9-26 (גרדסיל בלבד).
מומלץ להשלים את סדרת החיסונים טרם תחילת קיום יחסי מין כדי למנוע הדבקה אפשרית בנגיף.
סדרת החיסון כוללת 3 זריקות הניתנות לפי לוחות הזמנים המפורטים להלן.

גרדסיל® (Gardasil)

  • המנה הראשונה – החל מגיל 9 ועד 26 שנים.
  • המנה השנייה – חודשיים אחרי המנה הראשונה.
  • המנה השלישית – ארבעה חודשים לאחר המנה השנייה.
 

סרבריקס® (Cervarix)

  • המנה הראשונה – החל מגיל 10 ועד 45 שנים.
  • המנה השנייה – חודש לאחר המנה הראשונה.
  • המנה השלישית – חמישה חודשים לאחר המנה השנייה.
 
אין לערבב בין שוני סוגי החיסונים. לא ניתן להשלים סדרת חיסונים מסוג אחד באמצעות חיסון מסוג אחר.
יש להקפיד על קבלת החיסון במועד ולוודא את קבלת מספר המנות הנדרש.

מועד תחילת ההשפעה ומשך ההשפעה

העמידות לנגיפי HPV מתפתחת כחודש לאחר השלמת 3 מנות החיסון.
השפעת החיסונים ברמת יעילות גבוהה נמשכת 3 שנים עבור גרדסיל® ו- 5-5.5 שנים עבור סרבריקס®. יתכן שבעתיד יומלץ על הזרקת מנת דחף לאחר 5 שנים.

היכן ניתן לקבל?

החיסון ניתן בלשכות הבריאות ובמרפאות האחיות בסניפי קופות החולים.

אופן נטילת החיסון

החיסון יוזרק לשריר הזרוע. בהתאם להנחיות משרד הבריאות אין צורך לוודא אם ארעה הדבקה בנגיף לפני קבלת החיסון.
על המתחסן להישאר בהשגחה במשך 20-30 דקות לאחר ההזרקה על מנת לנטר את מצבו הרפואי בעקבות קבלת החיסון (במיוחד לאחר חיסון בגרדסיל® מחשש לעילפון). במידה שמתפתחת תגובה חריגה ינתן במקום טיפול רפואי ראשוני.