26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג. Electrocardiogram, ECG )

בדיקה שבעזרתה נרשמת ונבחנת תקינות הפעילות החשמלית של שריר הלב. הבדיקה משמשת לאיתור הפרעות בקצב הלב ולאבחון מחלת לב כלילית.
הבדיקה מבוצעת באמצעות אלקטרודות המונחות באזור בית החזה והגפיים ורושמות את הפעילות החשמלית, אגב העלאת הדופק באמצעות פעילות גופנית של הנבדק. זאת משום שבדרך כלל לא ניתן לזהות שינויים המעידים על מצוקה בשעת מנוחה. הפעילות הגופנית בה נוקטים כדי להעלות את הדופק היא בדרך כלל רכיבה על אופני כושר או צעידה על מסלול הליכה.