18 ספטמבר 2018 ט' תשרי תשע"ט

זמן מחצית החיים
(½Half-life, elimination half life, t)

פרק הזמן החולף עד אשר שיעורה של תרופה מסוימת בדם פוחת במחצית. מדד זה מסייע לקביעת תדירות נטילת התרופה.