23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  20.04.2020 

עדכון פרטים אישיים

עברתם דירה? החלפתם מספר טלפון? שיניתם את שם המשפחה? כך תעדכנו את הפרטים האישיים במכבי

עדכון אחרון:  20.04.2020 
רבים מהפרטים האישיים ניתן לעדכן באמצעות אתר מכבי Online. עם זאת, פרטים מסוימים ניתן לעדכן רק מול המרכזים הרפואיים במכבי, בפנייה בצירוף תעודת זהות בפקס, בדוא"ל או בהגעה למרכז הרפואי.

עדכון פרטים במכבי Online

מבוטחי מכבי בעלי סיסמה לאתר מכבי Online יכולים לעדכן את הפרטים האישיים הבאים:
 • טלפון ופקס
 • כתובת מגורים
 • כתובת לקבלת דברי דואר
 • כתובת דואר אלקטרוני
 • סיסמה לאתר מכבי Online
 • סוג החשבונית והמכביתון אותם ברצונכם לקבל

  לעדכון פרטים במכבי Online (לבעלי סיסמה בלבד)
 
עדכון פרטים אישיים
 

 

עדכון פרטים במרכז הרפואי

את הפרטים הבאים ניתן לעדכן רק במרכזים הרפואיים של מכבי:
 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • מצב משפחתי
 • תאריך לידה - יש להגיע למרכז הרפואי עם תעודת זהות מלאה (כולל ספח)
   
לעדכון הפרטים יש לשלוח צילום תעודת זהות בצירוף פנייה בכתב למרכז הרפואי מכבי. את הבקשות לשינוי פרטים ניתן להגיש בפקס, בדוא"ל ובהגעה למרכז הרפואי.
לאיתור מרכז רפואי ופרטי התקשרות >

מידע נוסף

כיצד רושמים תינוקות למכבי?
מידע אודות רישום תינוקות כמבוטחים במכבי וצירופם לביטוח המשלים.
עדכון אמצעי תשלום והוראות לחיוב חשבון 
הסברים אודות עדכון אמצעי תשלום, פרטים אישיים ובירורים כספיים.