18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  05.02.2014 

עדכון פרטים אישיים

עברתם דירה? החלפתם מספר טלפון? שיניתם את שם המשפחה? כל המידע על עדכון פרטים אישיים

ניתן לעדכן רבים מהפרטים האישיים באמצעות אתר מכבי Online. עם זאת, פרטים מסוימים ניתנים לעדכון רק מול המרכזים הרפואיים במכבי, בפנייה בצירוף תעודת זהות בפקס, בדוא"ל או בהגעה למרכז הרפואי.

עדכון פרטים במכבי Online

מבוטחי מכבי בעלי סיסמה לאתר מכבי Online יכולים לעדכן את הפרטים האישיים הבאים:
 • טלפון ופקס
 • כתובת מגורים
 • כתובת לקבלת דברי דואר
 • כתובת דואר אלקטרוני
 • סיסמה לאתר מכבי Online
 • סוג החשבונית והמכביתון אותם ברצונכם לקבל
  לעדכון פרטים במכבי Online (לבעלי סיסמה בלבד)
 

עדכון פרטים במרכז הרפואי מכבי

את הפרטים הבאים ניתן לעדכן רק במרכז הרפואי של מכבי:
 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • מצב משפחתי
 
לעדכון הפרטים יש לשלוח צילום תעודת זהות בצירוף פנייה בכתב למרכז הרפואי מכבי. את הבקשות לשינוי פרטים ניתן להגיש בפקס, בדוא"ל ובהגעה למרכז הרפואי.
לאיתור מרכז רפואי ופרטי התקשרות >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

מידע נוסף

כיצד רושמים תינוקות למכבי?
מידע אודות רישום תינוקות כמבוטחים במכבי וצירופם לביטוח המשלים.
עדכון אמצעי תשלום והוראות לחיוב חשבון 
הסברים אודות עדכון אמצעי תשלום, פרטים אישיים ובירורים כספיים.