02 אוקטובר 2020 י"ד תשרי תשפ"א

מיזם טיפה למחקר: להיות חלק מרפואת המחר

מיזם ייחודי מאפשר לחברי מכבי להשתתף בקידום הרפואה, כל שעליכם לעשות הוא לתת הסכמה לשימור דגימה ביולוגית (לדוגמה בדיקת דם).
עזרו לנו ליצור את רפואת העתיד, הצטרפו >

מהו 'טיפה למחקר'

עתיד הרפואה טמון ברפואה מותאמת אישית, הנשענת על הפרופיל הגנטי של האדם, מצבו הבריאותי העכשווי ואורח חייו. מיפוי שלושת הרכיבים הללו אצל כול אדם עשוי להוביל לטיפול רפואי מיטבי או להמלצות שישמרו טוב יותר על בריאותו.
כדי שהדבר יתאפשר, יש לבצע מחקרים שבסופו של דבר יאפשרו לקשור בין הפרופיל הגנטי של אדם ואורחות חייו ובין מידת הסיכון שלו לפתח מחלה מסוימת.
מכון מכבי למחקר וחדשנות הקים את מיזם 'טיפה למחקר', אותו יזמה פרופ' ורדה שלו, מנהלת הפיתוח והמחקר במכבי. עיקרו של הפרויקט ביצירת בנק של דגימות ביולוגיות (דם, רוק, שתן, צואה ועוד) אשר יאפשר לחוקרים לבצע מחקרים שיובילו להבנה כיצד הפרופיל הגנטי יכול להשפיע על הסיכון לפתח מחלה מסוימת, או על הטיפול בה.

Watch with English subtitles >

פעילותו של 'טיפה למחקר' מונחית על ידי וועדת היגוי המורכבת מרופאים, חוקרים מהאקדמיה מהארץ ומחו"ל, נציג דת, מומחי אתיקה, משפטנים, נציגי תעשייה והנהלת מכבי. כול המחקרים שיבוצעו בעזרת מאגר הדגימות שיווצר במסגרת 'טיפה למחקר' כפופים לחוקי ועדת הלסינקי לשמירת אתיקה רפואית.
המאגר מוקם בעזרת איסוף דגימות ביולוגיות הנתרמות על ידי חברי מכבי שנתנו הסכמתם לכך. הדגימות ייאספו במרכזים הרפואיים (סניפי מכבי), יישמרו וישמשו למחקר באופן מקודד וללא פרטים מזהים. כול חבר מכבי שרוצה בכך מוזמן לתרום. יודגש כי ההצטרפות למיזם מתנהלת באופן נפרד מניהול התיק הרפואי ותוך הקפדה על שמירת סודיות.
במידה ובמהלך המחקר יתגלה שהפרופיל הגנטי של התורם מעיד על סיכון בריאותי מסוים (כפי שיקבע על ידי ועדה מקצועית ייעודית), נציג 'טיפה למחקר' יצור איתו קשר לצורך מתן יעוץ גנטי.

פרס ראשון בתחרות יוזמת הבריאות המובילה לשנת 2017

'טיפה למחקר' זכתה בפרס הראשון, מבין מאות מועמדים, בתחרות של פורום Reboot בשיתוף עיתון גלובס לאיתור יוזמת הבריאות המובילה לשנת 2017.
מאגר טיפה למחר

תשובות לשאלות נפוצות

מי יכול להשתתף?
מאגר הדגימות שיווצר במסגרת 'טיפה למחקר' יורכב מדגימות של חברי מכבי שמלאו להם 18 שנים, אשר נתנו את הסכמתם לתרום דגימות ביולוגיות על ידי חתימה על טופס ההסכמה. ההסכמה היא לכך שיילקחו ממי שחתם דגימות ביולוגיות כדי שישמשו כתרומה לקידום הידע המדעי והרפואה. המשתתפים ב"טיפה למחקר" יוכלו לצפות בפרטי השתתפותם במאגר באזור ייעודי אשר יפתח עבורם בתוך שירותי "מכבי אונליין".
כיצד יאספו הדגימות?
דגימות שיתרמו, כגון דם, רוק, שתן וצואה, יאספו כאשר משתתף במיזם יגיע לסניף מכבי על מנת לבצע בדיקות. כלומר, כשהוא בא ממילא לבצע בדיקות. כך למשל, בעת ביצוע בדיקת דם מסיבה כלשהי, תילקח במהלך אותה בדיקה כמות דם נוספת (מבחנה) לצורך העברתה למאגר 'טיפה למחקר'. לא לדאוג – לא תידקרו פעמיים.
האם תיצרו עמי קשר אם בדגימות שלי יימצאו ממצאים גנטיים מחשידים?
אם במסגרת מחקר יתגלה מידע בדבר נשאות גנטית בעלת משמעות רפואית, כפי שייקבע על ידי ועדה מקצועית ייעודית, אזי נציג 'טיפה למחקר' יצור עמכם קשר לצורך הצעת יעוץ גנטי.
אם לא פנו אלי לאחר מתן תרומה האם אני יכול להסיק מכך משהו?
לא, כי לא כל הדגימות במאגר יועברו למחקר מסוים (כל מחקר יתמקד בתחום אחר). לפיכך רק אחוז קטן מתורמי הדגימות יוכל לקבל מידע גנטי. לאור זאת, אין להסיק כל מסקנה מאי-קבלת מידע גנטי.
אילו מחקרים יתבצעו בעזרת דגימות המאגר?
המחקרים שיתבצעו בעזרת המיזם יהיו כאלו שמטרתם להביא לשיפור האבחון והטיפול בחולים הסובלים ממחלות שונות. למשל, בחינת גורמי הסיכון להתפתחות מחלות, איתור אוכלוסיות בסיכון לפתח מחלה, איתור סמנים המאפשרים גילוי מוקדם של מחלה, חקר העמידות או הרגישות של תאים חולים ובריאים לטיפולים השונים ועוד.
מי יבצע את המחקרים במיזם?
המחקרים יבוצעו באמצעות שיתופי פעולה מחקריים. שיתופי פעולה אלו יהיו עם קבוצות מחקר אשר מטרות מחקריהן תואמות את מטרות המאגר, היינו להביא לשיפור האבחון והטיפול בחולים הסובלים ממחלות שונות. קבוצות המחקר הללו יהיו ממכבי או מחוצה לה, לרבות מוסדות אקדמיים וגופים מסחריים, מישראל או מחו"ל.
כיצד יאושרו מחקרים בעזרת דגימות המאגר?
כל מחקר רפואי, מכל סוג שהוא, חייב לקבל אישור של ועדת אתיקה. ועדת האתיקה שמכונה 'ועדת הלסינקי', היא ועדה בה חברים רופאים בכירים ונציגי ציבור. באחריות הועדה לבחון את ההיבטים האתיים במחקרים רפואיים. כך גם לגבי כל המחקרים במאגר 'טיפה למחקר'.
הועדה היא גוף עצמאי ותפקידה להגן על הזכויות, הבטיחות וטובתם של המשתתפים במחקר. הועדה בוחנת כל בקשה לביצוע מחקר ורק בסמכותה לתת אישור לביצועו.
מה בנוגע לשמירת פרטיות וסודיות?

על 'טיפה למחקר' חלים כל הכללים הנגזרים מחוקי מערכת הבריאות, לרבות הקפדה על שמירת הדגימות הביולוגית באופן מקצועי והקפדה על שמירת כלל המידע באופן חסוי. פרטי כל המשתתפים במיזם הינם חסויים ומוגנים על פי החוק, ובכלל זה על פי חוק הגנת הפרטיות וחוק מידע גנטי. הדגימות ישמרו במאגר כאשר הן מסומנות בקוד ללא פרטים מזהים.

יודגש כי אין קשר בין תיקי המטופלים (התיק הרפואי) לבין מאגר הדגימות. מכבי מחויבת שלא להעביר כל מידע שיעלה במחקר המבוסס על דגימות הנחקרים אל הרשומות הרפואיות של חברי מכבי, או להביאו לידיעת גורם או רופא במכבי. ניהול הדגימות יתבצע בנפרד מניהול תיקי המטופלים. במידת הרלוונטיות מידע הנגזר ממחקר יועבר ישירות לתורם על ידי רופא מומחה, תוך המלצה לקבל ייעוץ גנטי מטעם מכבי.

אם ארצה לפרוש מ'טיפה למחקר'?
כול מי שהצטרף למיזם יכול לבטל את השתתפותו בכל עת. אם תחליטו מכל סיבה שהיא לבטל את תרומתכם ולפרוש, תוכלו לשלוח בקשה בכתב למנהלת המיזם, באמצעות מזכירויות סניפי מכבי, ודגימותיכם יושמדו. יחד עם זאת, אם דגימה שלכם נמסרה למחקר לפני שהתקבלה הודעת הביטול, לא ניתן יהיה להחזירה ממחקר שכבר החל, אולם כל הדגימות שנותרו במאגר לא ישתתפו בשום מחקר נוסף מאותו רגע ואילך.