21 ספטמבר 2021 ט"ו תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  10.03.2014 

הפסקת הריון

פעולה רפואית שנועדה להפסיק את מהלכו של הריון. הפסקות הריון נעשות בבית חולים, והן מותנות בהמלצת הוועדה להפסקת הריון.
עדכון אחרון:  10.03.2014 

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי


הזכאות 

הפסקת הריון המתבצעת בבית חולים ומותנית בהמלצת הוועדה לאישור הפסקת הריון.​​

מי זכאית? 

הפלה טבעית (עובר ללא דופק) - במקרה זה לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. הרופא המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים.
עבור הפסקת הריון - הקריטריונים לביצוע הפסקת הריון הם: גיל האישה והחלטת הוועדה להפסקת הריון 

נערות מתחת לגיל 19 - עד שבוע 12 להריון

 הזכאות 

הפסקת הריון במימון מכבי כאשר גיל האישה נמוך מ-19 שנים (בהתאם לסעיף 1א בחוק) 

 כמה זה עולה? 

 • בבית חולים ציבורי ובבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – ללא עלות
 • בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – הפעולה עצמה ושכר הרופא ימומנו על ידי החברה באופן פרטי ולא יינתן בגינם החזר.
 

 איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים שבהסכם - הפסקה באמצעות גרידה או באמצעות תרופה
בבית חולים אסותא - באמצעות גרידה בלבד
 

 מה עליך לעשות? 

מימוש הזכאות מותנה באישור הוועדה להפסקת הריון. על הוועדה לציין במפורש בהחלטתה כי "גיל האישה נמוך מ-19 שנים".

לרשימת וועדות לאישור הפסקת הריון  >

 תנאים והבהרות 

 • לא נדרשת התחייבות
 • מבוטחת שעוברת הפסקת ההריון בידי רופא פרטי תשלם לרופא באופן פרטי ועל אחריותה
 • הפסקת הריון תרופתית ניתן לבצע רק בבתי חולים ציבוריים
 • ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית)

נשים מעל גיל 19 – עד שבוע 12 להריון

 הזכאות 

הפסקת הריון במימון מכבי, בתנאי שהוועדה להפסקת הריון קבעה כי חברת מכבי עומדת באחד או יותר מהתנאים הבאים:
 1. גיל האישה 19-33 ויש לה אישור של הוועדה להפסקת הריון
 2. גיל האישה מעל גיל 33 והועדה להפסקת הריון אישרה לפי אחד הסעיפים הבאים: 
  א. הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
  ב. המשך ההריון עלול לסכן את האישה או לגרום לנזק גופני
  ג. המשך ההריון עלול לגרום לאישה נזק נפשי
  ד. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק 
   
 3. הפסקת הריון מעל גיל 33 לא תמומן על ידי מכבי כאשר:
 4. הוועדה אישרה את הפסקת ההריון כיוון שמדובר בהריון מחוץ לנישואין
 5. הועדה סימנה בטופס כי גיל האישה 40 שנים ומעלה
   

 כמה זה עולה? 

 • בבית חולים ציבורי – במקרים בהם ניתן מימון של מכבי, תינתן התחייבות ללא תשלום השתתפות עצמית
 • בבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במקרים בהם ניתן מימון של מכבי, לא נדרשת התחייבות
 • בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – הפעולה עצמה ושכר הרופא ימומנו על ידי החברה באופן פרטי ולא יינתן בגינם החזר
   

 איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים שבהסכם - הפסקה באמצעות גרידה או תרופה
בבית חולים אסותא - באמצעות גרידה בלבד בין שבוע 5-17 להריון

 מה עליך לעשות? 

 • מימוש הזכאות מותנה באישור הוועדה להפסקת הריון
 • למימוש הזכאות בבית חולים ציבורי נדרשת התחייבות. להפקת ההתחייבות יש לגשת למשרד המרכז הרפואי (הסניף). לא ניתן להפיק התחייבות זו במכבי Online או במכשירי מכבי לי, מכיוון שמדובר בנושא רגיש
 • הפסקת הריון בשל עובר ללא דופק - לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. רופא הנשים המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים
 

 תנאים והבהרות 

 • מבוטחת שעוברת הפסקת ההריון בידי רופא פרטי תשלם לרופא באופן פרטי ועל אחריותה
 • הפסקת הריון תרופתית ניתן לבצע רק בבתי חולים ציבוריים
 • ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית)
 

נערות ונשים - משבוע 13 להריון ואילך

 הזכאות 

הפסקת הריון במימון מכבי, בתנאי שהוועדה להפסקת הריון קבעה כי חברת מכבי עומדת באחד או יותר מהתנאים הבאים:
 1. גיל האישה 19-33 ויש לה אישור של הוועדה להפסקת הריון
 2. גיל האישה מעל גיל 33 והועדה להפסקת הריון אישרה לפי אחד הסעיפים הבאים: 
  א. הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
  ב. המשך ההריון עלול לסכן את האישה או לגרום לנזק גופני
  ג. המשך ההריון עלול לגרום לאישה נזק נפשי
  ד. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק 
   
 3. הפסקת הריון מעל גיל 33 לא תמומן על ידי מכבי כאשר:
 4. הוועדה אישרה את הפסקת ההריון כיוון שמדובר בהריון מחוץ לנישואין
 5. הועדה סימנה בטופס כי גיל האישה 40 שנים ומעלה
   

 כמה זה עולה? 

 • בבית חולים ציבורי – במקרים בהם ניתן מימון של מכבי, תינתן התחייבות ללא תשלום השתתפות עצמית
 • בבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במקרים בהם ניתן מימון של מכבי, לא נדרשת התחייבות
 • בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – הפעולה עצמה ושכר הרופא ימומנו על ידי החברה באופן פרטי ולא יינתן בגינם החזר
   

 איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים שבהסכם - הפסקה באמצעות גרידה או תרופה
בבית חולים אסותא - באמצעות גרידה בלבד בין שבוע 5-17 להריון

 מה עליך לעשות? 

 • מימוש הזכאות מותנה באישור הוועדה להפסקת הריון
 • למימוש הזכאות בבית חולים ציבורי נדרשת התחייבות. להפקת ההתחייבות יש לגשת למשרד המרכז הרפואי (הסניף). לא ניתן להפיק התחייבות זו במכבי Online או במכשירי מכבי לי, מכיוון שמדובר בנושא רגיש
 • הפסקת הריון בשל עובר ללא דופק - לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. רופא הנשים המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים
 

 תנאים והבהרות 

 • מבוטחת שעוברת הפסקת ההריון בידי רופא פרטי תשלם לרופא באופן פרטי ועל אחריותה
 • הפסקת הריון תרופתית ניתן לבצע רק בבתי חולים ציבוריים
 • ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית)
 

זכויות הנובעות ממכבי שלי

הפסקת הריון במסגרת פרטית (רופא פרטי בבית חולים פרטי) בכפוף לאישור הוועדה להפסקת הריון ולפי כללי הזכאות של חבילת הריון ולידה​.
 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >