26 ינואר 2021 י"ג שבט תשפ"א
עדכון אחרון:  05.03.2014 

הפסקת הריון

פעולה רפואית שנועדה להפסיק את מהלכו של הריון. הפסקות הריון נעשות בבית חולים, והן מותנות בהמלצת הוועדה להפסקת הריון.
עדכון אחרון:  05.03.2014 

זכויות חברות מכבי שלי

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי


הזכאות 

פעולה רפואית שנועדה להפסיק את מהלכו של הריון.
הפסקת הריון נעשית בבית חולים, והן מותנית בהמלצת הוועדה המורשית לאישור הפסקת הריון.​​

עובר ללא דופק – לא נדרשת ועדה להפסקת היריון. הרופא המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים.

מי זכאית? 

מי זכאית? 

הפלה טבעית - עובר ללא דופק, במקרה זה לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. הרופא המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים.
הקריטריונים לביצוע הפסקת הריון הם גיל האישה והחלטת הוועדה להפסקת הריון:

נערות ונשים מתחת לגיל 19 – עד שבוע 12 להריון

הזכאות

הפסקת הריון בהתאם לסעיף 1א בחוק: "גיל האישה נמוך מ-19 שנים".
 

עלות

בבית חולים ציבורי ובבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במימון מלא ממכבי. לא נדרשת התחייבות.
 
בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – הפעולה עצמה תמומן ע"י מכבי ולא נדרשת לכך התחייבות. את התשלום לרופא הפרטי תממן החברה המבוטחת.

חברות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר של 50% מעלות שכרו של רופא פרטי. ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים.
 

היכן

בבתי חולים ציבוריים ובבית חולים אסותא.
 

תהליך מימוש הזכאות

מימוש הזכאות מותנה בהחלטת הוועדה להפסקת הריון. על הוועדה לציין במפורש בהחלטתה כי "גיל האישה נמוך מ-19 שנים".

לרשימת וועדות לאישור הפסקת הריון >

הנחיות ומידע

 1. לא נדרשת התחייבות.
 2. חברה מבוטחת שעוברת את הפסקת ההריון בידי רופא פרטי תעשה את ההתחשבנות מול הרופא על חשבונה, בעצמה ועל אחריותה.
 3. ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית). הפסקת הריון תרופתית ניתן יהא לבצע רק בבתי חולים ציבוריים.

נשים מעל גיל 19 – עד שבוע 12 להריון

הזכאות

הפסקת הריון במימון מכבי, בתנאי שהוועדה להפסקת הריון קבעה כי החברה המבוטחת עומדת באחד או יותר מן הקריטריונים האלה:

לרשימת וועדות לאישור הפסקת הריון >
 1. האישה מתחת לגיל 33 ויש לה אישור של הוועדה להפסקת הריון.
 2. אישה מעל גיל 33: הפסקת הריון תינתן במימון מכבי כאשר הוועדה להפסקת הריון סימנה את אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
  א. הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  ב. המשך ההריון עלול לסכן את האישה או לגרום לנזק גופני.
  ג. המשך ההריון עלול לגרום לאישה נזק נפשי.
  ד. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק או מיחסי עריות.
 
הפסקת הריון מעל גיל 33 לא תמומן על ידי מכבי כאשר:
 1. הוועדה אישרה את הפסקת ההיריון מכיוון שמדובר בהיריון מחוץ לנישואין.
 2. הועדה סימנה בטופס כי גיל האישה 40 שנים ומעלה.
 

עלות

 • בבית חולים ציבורי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי תינתן התחייבות ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • בבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי, לא נדרשת התחייבות.
 • בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי, הפעולה עצמה תמומן ע"י מכבי, ולא נדרשת התחייבות. את התשלום לרופא הפרטי תממן החברה מבוטחת.

חברות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר של 50% מעלות שכרו של רופא פרטי. ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים.
 

היכן

בבתי חולים ציבוריים או בבית חולים אסותא.
 

תהליך מימוש הזכאות

 1. מותנה בהחלטת הוועדה להפסקת הריון.
 2. למימוש הזכאות בבית חולים ציבורי נדרשת התחייבות.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 3. הפסקת הריון בשל עובר ללא דופק - לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. רופא הנשים המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים.
 

הנחיות ומידע

ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית). הפסקת הריון תרופתית ניתן יהא לבצע רק בבתי חולים ציבוריים.

נשים בכל גיל – משבוע 13 להריון ואילך

הזכאות

הפסקת הריון במימון מכבי, בתנאי שהוועדה להפסקת הריון קבעה כי החברה המבוטחת עומדת באחד או יותר מן הקריטריונים האלה:

לרשימת וועדות לאישור הפסקת הריון >
 1. האישה מתחת לגיל 33 ויש לה אישור של הוועדה להפסקת הריון.
 2. אישה מעל גיל 33: הפסקת הריון תינתן במימון מכבי כאשר הוועדה להפסקת הריון סימנה את אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
  א. הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  ב. המשך ההריון עלול לסכן את האישה או לגרום לנזק גופני.
  ג. המשך ההריון עלול לגרום לאישה נזק נפשי.
  ד. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק או מיחסי עריות.
 
הפסקת הריון מעל גיל 33 לא תמומן על ידי מכבי כאשר:
 1. הוועדה אישרה את הפסקת ההיריון מכיוון שמדובר בהיריון מחוץ לנישואין.
 2. הועדה סימנה בטופס כי גיל האישה 40 שנים ומעלה.
 

עלות

 • בבית חולים ציבורי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי תינתן התחייבות ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • בבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי, לא נדרשת התחייבות.
 • בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי, הפעולה עצמה תמומן ע"י מכבי, ולא נדרשת התחייבות. את התשלום לרופא הפרטי תממן החברה המבוטחת.
מבוטחות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר של 50% מעלות שכרו של רופא פרטי. ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים.
 

היכן

בבתי חולים ציבוריים או בבית חולים אסותא.
 

תהליך מימוש הזכאות

 1. מותנה בהחלטת הוועדה להפסקת הריון.
 2. למימוש הזכאות בבית חולים ציבורי נדרשת התחייבות.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 3. הפסקת הריון בשל עובר ללא דופק - לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. רופא הנשים המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים.
 

הנחיות ומידע

ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית). הפסקת הריון תרופתית ניתן יהא לבצע רק בבתי חולים ציבוריים.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >