בקשה לכמות חריגה של מזון רפואי

על חלק מהמזונות הייעודיים ישנה מגבלה כמותית לרכישה במכביפארם או בבתי מרקחת שבהסדר, ולכן על מנת לקבלם יש להגיש בקשה.

עדכון אחרון: 02.2.23

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

מי זכאי?

חברים המעוניינים לרכוש מזון ייעודי מעבר למגבלה הכמותית.

מה הזכאות?

אישור לכמות חריגה, מעבר לכמות המקסימלית המפורטת מטה

מזון ייעודי

כמות חודשית מקסימלית

BABY CALORIE

5 קופסאות

EASY CALORIE

2 קופסאות

NEOCATE JUNIOR

10 קופסאות

NEOCATE LCP

15 קופסאות

INFATRINI

200 בקבוקים

ENFAMIL AR 1 LIPIL

15 קופסאות

ENFAMIL AR 2 LIPIL

15 קופסאות

NUTRILON AR

15 קופסאות

NUTRAMIGEN LGG LIPIL 1 

15 קופסאות

NUTRAMIGEN LGG LIPIL 2

15 קופסאות

NUTRAMIGEN PURAMINO

15 קופסאות

NUTRILON PEPTI JUNIOR

15 קופסאות

PREGESTIMIL LIPIL

15 קופסאות

RENASTART

15 קופסאות

SIMILAC 60/40 MILK

15 קופסאות

SIMILAC ALIMENTUM

15 קופסאות

PEDIASURE

90 בקבוקים

PEPTAMEN JUNIOR

90 קרטוניות

NUTREN JUNIOR

90 קרטוניות

NUTREN JUNIOR FIB

90 קרטוניות

GLUCERNA PLUS

45 יחידות

MODULEN

15 יחידות

ENSURE PLUS ADVANCE

45 יחידות

ENSURE COMPACT

45 יחידות

SIMILAC AR- 69274

15 קופסאות 

מזון ייעודי

BABY CALORIE

כמות חודשית מקסימלית

5 קופסאות

מזון ייעודי

EASY CALORIE

כמות חודשית מקסימלית

2 קופסאות

מזון ייעודי

NEOCATE JUNIOR

כמות חודשית מקסימלית

10 קופסאות

מזון ייעודי

NEOCATE LCP

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

INFATRINI

כמות חודשית מקסימלית

200 בקבוקים

מזון ייעודי

ENFAMIL AR 1 LIPIL

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

ENFAMIL AR 2 LIPIL

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

NUTRILON AR

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

NUTRAMIGEN LGG LIPIL 1 

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

NUTRAMIGEN LGG LIPIL 2

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

NUTRAMIGEN PURAMINO

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

NUTRILON PEPTI JUNIOR

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

PREGESTIMIL LIPIL

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

RENASTART

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

SIMILAC 60/40 MILK

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

SIMILAC ALIMENTUM

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות

מזון ייעודי

PEDIASURE

כמות חודשית מקסימלית

90 בקבוקים

מזון ייעודי

PEPTAMEN JUNIOR

כמות חודשית מקסימלית

90 קרטוניות

מזון ייעודי

NUTREN JUNIOR

כמות חודשית מקסימלית

90 קרטוניות

מזון ייעודי

NUTREN JUNIOR FIB

כמות חודשית מקסימלית

90 קרטוניות

מזון ייעודי

GLUCERNA PLUS

כמות חודשית מקסימלית

45 יחידות

מזון ייעודי

MODULEN

כמות חודשית מקסימלית

15 יחידות

מזון ייעודי

ENSURE PLUS ADVANCE

כמות חודשית מקסימלית

45 יחידות

מזון ייעודי

ENSURE COMPACT

כמות חודשית מקסימלית

45 יחידות

מזון ייעודי

SIMILAC AR- 69274

כמות חודשית מקסימלית

15 קופסאות 

כמה זה עולה?

 

תקרת הוצאה חודשית למזונות יעודיים עבור חברים עם אבחנה רפואית - 792 ₪.

חלק ממוצרי המזון הייעודי מוגדרים כתרופות ותקרת ההוצאה החודשית עבורם היא 336 ₪ בממוצע לחודש.

איפה ניתן השירות?

בבתי המרקחת של מכבי פארם.

מה עליך לעשות?

  • לפנות לרופא/ה המטפל/ת או לדיאטנ/ית בבקשה להגדיל את המכסה החודשית.
  • אם יש הצדקה רפואית להגדלת המכסה החודשית, יתקבל מכתב המלצה מפורט.
  • להגיש את מכתב ההמלצה יחד עם המרשם למרכז הרפואי לקבלת אישור כמותתי עבור המזון הייעודי.
  • במידה והבקשה תאושר, בית המרקחת יהיה רשאי לנפק מזון זה בכמות מוגדלת. 

מה עוד כדאי לדעת?

  • תוקף המרשם למזון ייעודי הוא 3 חודשים, אך ניתן לרכוש מזון ייעודי בבית המרקחת רק בכמות המספיקה לחודש אחד. ניתן לשוב עם המרשם כל חודש.
  • כדי להאריך את תוקף ההנחה, עליך להגיש בקשה נוספת לפני תום פקיעת התוקף של האישור הקיים. הגשת בקשת המשך צריכה לכלול מסמכים עדכניים מדיאטנ/ית ומרופא/ה.
  • אפשר להגיש ערעור על דחיית בקשה להנחה נוספת למזון ייעודי לדיאטנ/ית מחוזי/ת. עליך להגיש את הערעור למשרד המרכז הרפואי באמצעות אפליקציית מכבי, אתר מכבי Online, מייל, פקס למרכז הרפואי, פקס אל מרכז אישורי התרופות - 03-7178135,  מעטפת אל תור או פניה ישירה למרכז הרפואי.