רפואה לבריאות העובד (תעסוקתית)

פיקוח רפואי תקופתי

בדיקה המיועדת לעובדים שנחשפים לגורמים מזיקים במסגרת עבודתם. מטרת הבדיקה לקבוע את יכולתו של העובד לעבוד בנוכחות הגורם המזיק.

נמצאו 4 זכאויות

פיקוח רפואי תקופתי לעובדים עם גורמי סיכון

בדיקה שבוחנת את יכולתו של מי שעובד בעבודות עם גורמי סיכון להתחיל או להמשיך בעבודתו. הבדיקה כוללת לרוב בדיקות מעבדה ובדיקות עזר נוספות, כמו שמיעה, ראיה או תפקודי ריאות, בהתאם לגורם הסיכון הנבדק ולשיקול הדעת של אחות ורופא תעסוקתי.

למידע נוסף על פיקוח רפואי תקופתי לעובדים עם גורמי סיכון
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מקצוע

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי למנופאים

בדיקה זו נדרשת לצורך מתן או חידוש רישיון להפעלת מנוף או אתת.

למידע נוסף על בדיקת פיקוח רפואי תקופתי למנופאים
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מקצוע

פיקוח רפואי תקופתי לעובדים תושבי השטחים

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי עבור עובדים מהרשות הפלסטינית או מעזה בעלי אישור תקף לעבוד בישראל.

למידע נוסף על פיקוח רפואי תקופתי לעובדים תושבי השטחים
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מקצוע

פיקוח רפואי תקופתי לעובדים שנחשפו לאסבסט

בדיקה עבור עובדים החשופים או נחשפו בעבר לאסבסט במקום עבודתם. הבדיקה כוללת לרוב בדיקות מעבדה, אחות ורופא תעסוקתי.

למידע נוסף על פיקוח רפואי תקופתי לעובדים שנחשפו לאסבסט
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מקצוע