תאונות דרכים ותאונות עבודה

(6 קטגוריות)

פינוי באמבולנס

מימון הפינוי באמבולנס של נפגע תאונה לבית חולים.