אבחון חסר פעילות האנזים DPYD (או DPD)

DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE (DPYD/DPD) (קוד בדיקה: 12320)

עדכון אחרון 25.06.24

מבט כללי

מטרת הבדיקה

בדיקה מולקולרית לאבחון מוטציות גנטיות הקשורות לחוסר פעילות האנזים דיהידרופירימידין דהידרוגנז, DPYD, לצורך התאמת טיפול תרופתי. הבדיקה מיועדת לחולים אונקולוגיים שמועמדים לטיפול בתרופות ממשפחת הפלואורופירימידינים. הבדיקה תבוצע פעם בחיים.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא ללא עלות.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניה או סיכום רפואי מרופא/ה אונקולוג/ית או גנטיקאי/ת.
  • יש להגיש בקשת התחייבות באתר מכבי online או באפליקציה, בצירוף הפניית הרופא/ה או הסיכום הרפואי. ניתן להגיש את הבקשה והמסמכים גם בעמדת אל-תור במרכז הרפואי או לשלוח אותם בפקס למרכז הרפואי.
  • בקשת ההתחייבות תטופל תוך 5 ימי עבודה ותופיע באתר מכבי online, באפליקציה או בעמדות "מכבי-לי".
  • יש להביא את ההתחייבות לבדיקה במעבדות מכבי.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 10 ימי עבודה מיום לקיחת הדם.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבי-לי.