ביצית

Ovum, oocyte

עדכון אחרון 13.01.22

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד הביוץ.