הריון

Pregnancy

עדכון אחרון 31.12.21

תהליך בו אם נושאת את עוברה עד לידתו. הריון מתחיל עם הפריית הביצית על ידי הזרע ומסתיים בלידת תינוק. הריון תקין נמשך 37 - 42 שבועות, המחולקים על פני שלושה שלישים ("טרימסטרים").