מסירת מידע רפואי בנפרד להורים לקטינים

הורים שמעוניינים בכך רשאים לקבל בנפרד מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים

הורה לקטין רשאי לקבל מידע רפואי בעניין ילדו בנפרד מהמידע שנמסר להורה האחר, אלא אם ההורה השני או גורם אחר העביר למכבי החלטה של בית משפט לפיה זכות זו נשללה או הוגבלה מההורה המבקש.

בהתאם, כל אחד מההורים זכאי לקבל כרטיס מגנטי עבור ילדו וכן סיסמא נפרדת לאתר האינטרנט בו יוכל לצפות במידע רפואי בעניין ילדו הקטין, למשל: תוצאות מעבדה, רשימת ביקורים קודמים, תרופות שנרכשו ועוד.

 

כניסה לתיק ילדך

 

כל אחד מההורים גם יכול להגיע לגורם המטפל ולקבל ממנו את המידע הרלבנטי. כמו כן, מידע רפואי שנהוג לשלוח בדואר או בדואר אלקטרוני להורה, יישלח גם להורה הנוסף באם יבקש לקבלו בנפרד.

איזה סוג מידע רפואי נהוג לשלוח?

  • התפתחות הילד: סיכומי אבחונים ותשובות מוועדות
  • מרכזים לטיפול בילדים עם עודף משקל: סיכומי ביקור
  • בריאות הנפש: סיכומי ביקור
  • ריפוי בעיסוק: סיכומי אבחון
  • ניתוח בריאטרי (קיצור קיבה): הערכה טרום ניתוחית
  • הוועדה לניתוחי שדיים
  • הזמנה לחיסון ומעקב במסגרת טיפת חלב

 

כל הורה רשאי להזין כתובת דואר אלקטרוני שונה לקבלת עדכונים על תוצאות מעבדה חדשות. מעת לעת ייבחנו מחדש תחומי מידע נוספים בהם נהוג לשלוח מידע להורים.

 

החרגות:

  • ניתן לקבל מידע רפואי הנוגע לילד בלבד. לא יימסר מידע מכל סוג שהוא לגבי מבוטחים אחרים
  • לא יימסר מידע על תשלומים שבוצעו עבור הקטין לגורם שאינו משלם

כיצד ניתן לקבל מידע רפואי בנפרד מההורה השני?

  • יש להגיע לסניף מכבי עם תעודת זהות ולמלא טופס "בקשת משלוח מידע להורה נוסף". יש להקפיד להביא את ספח תעודת הזהות שבו רשומים פרטי הילד.

   להורדת הטופס >

  • לאחר הגשת הבקשה תישלח הודעה להורה השני ותינתן לו האפשרות להתנגד לה בתוך 21 ימים.
  • אם הוגשה התנגדות, מכבי תבחן את עילת ההתנגדות, במידת הצורך יתבקשו מסמכים נוספים והבקשה תוכרע. הודעה על ההחלטה תימסר לכל אחד מההורים תוך לא יותר מ-30 יום ממועד קבלת כל החומר הנדרש כדי לדון בבקשה (לרבות חומר נוסף ככל שהתבקש).