מבוא

תקנות התעבורה משנת 2004 מחייבות שימוש במושבי בטיחות לצורך הסעת תינוקות, פעוטות וילדים עד גיל 9.
לפיכך בכל נסיעה, גם קצרה או במהירות איטית, יש לחגור את הילד במושב הבטיחות המתאים לגילו.

 

שימוש נכון במושבי בטיחות מתאימים מפחית בכ- 70% את הפגיעות החמורות ומקרי המוות של ילדים בעקבות תאונות דרכים.

 

המושב האחורי ברכב נחשב לבטוח יותר בהשוואה למושב הקדמי.
אין להסיע תינוק או ילד עד גיל 8 שנים במושב הקדמי אלא אם הוא יושב במושב בטיחות מתאים וכרית האויר מול מושב זה נותקה.

 

אם רכבכם היה מעורב בתאונה ומושב הבטיחות נפגע יש להחליפו. אין להשתמש במושב בטיחות שנפגע בתאונה.

אין להשאיר ילד ברכב ללא השגחה, גם אם הוא רתום במושב בטיחות מתאים.

לפני כל נסיעה מומלץ לוודא שמושב הבטיחות מעוגן כיאות למושב הרכב.

טרם תחילת הנסיעה מומלץ לוודא שרצועות מושב הבטיחות מהודקות היטב לגוף הילד.
אם אפשר להכניס יותר מאצבע אחת ברווח בין גוף הילד לבין הרצועה משמעות הדבר שהרצועה אינה הדוקה מספיק.

לידה עד שנה

יש להסיע תינוק במושב בטיחות כשפניו נגד כיוון הנסיעה עד גיל שנה ושמשקל התינוק יעלה על 9 ק"ג.
יש להמשיך להסיע את התינוק נגד כיוון הנסיעה גם במקרים הבאים:

  1. תינוק מתחת לגיל שנה שמשקלו עולה על 9 ק"ג.
  2. תינוק בן למעלה משנה שמשקלו נמוך מ-9 ק"ג.

את מושב הבטיחות יש להתקין בזווית של 45 מעלות בהתאם להוראות יצרן מושב הבטיחות.
מומלץ לבדוק אם בחוברת הרכב שלכם מצוינות הוראות התקנה מיוחדות למושבי בטיחות לילדים.

 

רצועות מושב הבטיחות שמשמשות לחגירת התינוק צריכות לצאת מהחריץ בריפוד שנמצא מתחת לגובה כתפי התינוק.

 

לתינוקות רכים ניתן להוסיף למושב הבטיחות מתאם ראש מיוחד. יש להתקין את מתאם הראש בהתאם להוראות יצרן מושב הבטיחות.

 

אין למקם מושב בטיחות לתינוק במושב ליד הנהג אם ברכב מותקנת כרית אוויר פעילה מאחר שפתיחת הכרית במקרה של תאונה עלולה לגרום למותו של התינוק.

אם אתם בוחרים להושיב את תינוקכם ליד מושב הנהג וודאו שמנגנון הפעולה של כרית האוויר מנותק.

שנה עד 4 שנים

פעוט מעל גיל שנה ועד למשקל 18 ק"ג (סביב גיל 4 שנים)

פעוט שגילו עולה על שנה ומשקלו עד 18 ק"ג יש במושב בטיחות מתאים כשפניו עם כיוון הנסיעה ויחגר באמצעות החגורות הפנימיות של מושב הבטיחות.

 

רצועות מושב הבטיחות שמשמשות לחגירת הפעוט צריכות לצאת מהחריץ בריפוד שנמצא מעל גובה כתפי הפעוט.
נגד כיוון הנסיעה הרצועות יצאו מתחת לגובה הכתפיים ואילו בכיוון הנסיעה הרצועות יצאו מעל גובה הכתפיים.

 

גב מושב הבטיחות צריך להיות גבוה מגובה אוזניו של הפעוט. המושב צריך לאפשר ישיבה זקופה של הפעוט.

 

אין למקם מושב בטיחות לפעוטות במושב ליד הנהג אם ברכב מותקנת כרית אוויר פעילה.
אם אתם בוחרים להושיב את ילדכם ליד מושב הנהג וודאו שמנגנון הפעולה של כרית האוויר מנותק.

4 עד 9 שנים

ילדים שמשקלם עולה על 18 ק"ג ועד לגובה של 145 ס"מ ישבו במושב בטיחות מסוג "בוסטר" כפניהם עם כיוון הנסיעה ויחגרו באמצעות חגורת כתף-אגן של הרכב עצמו.

 

עבור ילדים בגילאי 5-4 מומלץ לבחור בוסטר עם גב.
גב הבוסטר או משענת הראש של הרכב צריכים להיות גבוהים מגובה אוזניו של הילד.

 

יש לוודא שחגורת הרכב תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור על עצם הבריח שלו.
אין לאפשר לילד להעביר את החגורה מתחת לבית השחי או מאחורי גבו.

 

אין למקם בוסטר ליד הנהג אם ברכב מותקנת כרית אוויר פעילה.


אם אתם בוחרים להושיב את ילדכם ליד מושב הנהג וודאו שמנגנון הפעולה של כרית האוויר מנותק.