1
25 אפריל 2015 ו' אייר תשע"ה
עדכון אחרון:  01.04.2015 

חיסונים למטיילים בחו"ל

(Vaccinations for Travelers Abroad)

זכויות מבוטחי מכבי שלי

מבוטחי מכבי שלי משלמים השתתפות עצמית נמוכה במיוחד בביצוע חיסונים במרפאת מטיילים לקראת יציאה לחו"ל.

קיימת רשימה של מרפאות שרק בהן ניתן לבצע את החיסונים.

פירוט הזכאות

הזכאות

חיסונים ליוצאים לחו"ל כפי שהומלצו במרפאת המטיילים.

תקופת המתנה – 6 חודשים ממועד ההצטרפות למכבי שלי.
מבוטח חדש שמצטרף למכבי מקופה אחרת והשתייך לכללית פלטינום או מאוחדת שיא או לאומית זהב, שומר על הוותק שצבר בקופה ממנה עבר. לכן, עם הצטרפותו ל"מכבי שלי", יזכה לפטור מתקופת המתנה ובתנאי שיצטרף ל"מכבי שלי" תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.
למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

תיגבה השתתפות עצמית של 21 ₪ עבור כל מנת חיסון. לא יינתן החזר על ההשתתפות העצמית ששולמה.

הנחיות ומידע

  • יש להגיע למרפאה עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
  • התשלום יבוצע ישירות במרפאת המטיילים, בהתאם למספר החיסונים שניתנו.
  • במקרה שבוצעו ייעוץ או הדרכה בלבד במרפאה והוחלט שאין צורך בחיסונים – המבוטח לא יידרש לשלם. במקרה שהמבוטח יידרש בכל זאת לשלם עבור הייעוץ, הוא יוכל לקבל החזר עבורו בכל אחד מסניפי מכבי בהגשת קבלה וחשבונית מקוריות.
    הזמנה של תרופות מרשם ממכבי פארם במכבי Online >> (למשתמשים רשומים)
  • אין מגבלה על מספר הפעמים שניתן לממש זכאות זו.

 

שחזור פנקס חיסונים

מה לעשות במקרה של אובדן?
קראו עוד >>

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף
 
מגן זהב החזר של 83% ועד תקרה שנתית של 349 ₪ עבור ביצוע חיסונים במרפאות מטיילים שבהסכם
 
מכבי שלי

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים:
מכבי שלי ומגן זהב | מכבי שלי ומגן זהב (מותאם לציבור החרדי) | מגן כסף