18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

כל הזכויות בנושא התפתחות הילד

קבלה למכוני התפתחות הילד ולאבחון ריפוי בעיסוק התפתחותי

 

זכאויות

הזכאות לטיפולים בהתאם לגיל ולצורך רפואי:

 

אבחונים וטיפולים אצל מטפלים פרטיים במסגרת סל הבריאות במקרים חריגים בלבד

על פי חוזר משרד הבריאות 11/2019 כל טיפולי התפתחות הילד יתבצעו במכוני מכבי ואצל מטפלים שבהסכם.
במקרים חריגים בלבד ואך ורק באישור מקדים של התפתחות הילד, שיינתן על פי בסיס קליני, חברים יוכלו לקבל החזר חריג על אבחונים או טיפולים אצל מטפלים פרטיים ויוכלו להגיש בקשה לקבלת החזר חריג עד לתקרות המפורטות מטה.
תקרות ההחזר משתנות מעת לעת. ההחזר יתבצע על פי תקרת ההחזר שהייתה נהוגה בתאריך שבו בוצע הטיפול או האבחון.
התעריפים המופיעים מטה הם בשקלים חדשים (ש"ח). כל סכום מציין תעריף של טיפול יחיד או אבחון יחיד.
ההחזר יינתן בניכוי ההשתתפות העצמית המפורטת בזכאות, למעט האוכלוסיות הבאות: ילדים בגילאי 0-3, ילד סומטיים, ילדים להורים המקבלים הבטחת הכנסה.
משפחות עם 4 ילדים ומעלה עד גיל 18 הרשומים במכבי כתא משפחתי אחד, יקבלו הנחה בגובה 50% בתשלום ההשתתפות העצמית. 
צריכים מידע נוסף? פנו אלינו ונשמח לעזור