21 ינואר 2021 ח' שבט תשפ"א

להעניק איכות לחיים

רוצים לעבוד במערך שאינו מפסיק להתחדש, בצוות רב-מקצועי, המאפשר לכם להתמחות במגוון תחומים ולהוות חלק משמעותי בתהליך השיקום של מטופלים? בואו להיות מרפאים בעיסוק במכבי.

להעניק איכות לחיים

במכבי, אנחנו מאמינים בתפיסת טיפול כוללת, המשלבת ריפוי בעיסוק כחלק אינטגרלי מהטיפול הרפואי, מתלוך שמירה על הרף המקצועי הגבוה ביותר. כמרפאים בעיסוק במכבי, תפקידכם יהיה להביא את המטופלים להשתתף בתפקודי היום-יום שהם רוצים, צריכים או מצופה מהם לבצע, ובנוסף - לספק בסיס חשוב לבריאותם, רווחתם, ביטחונם האישי ואיכות חייהם. זאת, במסגרת התמחויות בתחומי טיפול שונים, כגון גריאטריה, יפול בית,שיקום נוירולוגי, שיקום קוגניטיבי, בריאות הנפש והתפתחות הילד.
ריפוי בעיסוק

במכבי, התפקיד שלכם כולל יותר:

  • סטנדרטים גבוהים והנחיות קליניות ומקצועיות לטיפול;
  • שימוש בטכנולוגיות ממוחשבות מתקדמות;
  • עבודה בסביבה המעודדת יוזמה של ישפורים ופעילויות, הן לרווחת המוטופלים והן העצמת יכולותיכם המקצועית בתחום;
  • אתר ידע פנימי מקיף הכולל מידע מקצועי, מאפשר שיתוף בידע ובהתלבטויות, ומאפשר גישה למקורות ידע חיצוניים.

צורות העסקה

תוכלו להשתלב כפרפאים בעיסוק במכבי בשתי צורות העסקה:

מרפאים בעיסוק שכירים

כשכירים בתפקיד ריפוי בעיסוק במכבי תיקלטו בתקינה ייעודית למשרה, ותוגדרו כעובדי מכבי. לשם קליטתכם תידרשו לעבור מבחן מיון באחת מחברות ההשמה שמכבי עובדת איתן. תהליך הקליטה מתבצע מול משאבי אנוש, ולאחריו נקבעת תוכנית חניכה וחפיפה מסודרת.
במעמד קליטתכם כמרפאים בעיסוק שכירים, תחתמו על הסכם העסקה כעובדי מכבי, המחייב אתכם לעבוד לפיו. תחילה תיקלטו לתקופת ניסיון, ולאחרי תועברו לאישור מנהליכם למתן קביעות.

מרפאים בעיסוק עצמאים

בצורת העסקה זו תתקשרו כמרפאים בניסוק מול מכבי כנותני שירות, כספקים מקצועיים. התגמול יועבר לחשבון הבנק שלכם כנגד העברת חשבוניות / דרישות תשלום.
תהליך הקליטה מבוצע מול סגל הרופאים המחוזי. לאחר העברת כל טופסי הקליטה הנדרשים, תירשמו במערכות מכבי כספק ויועבר אליכם חוזה לחתימה. לאחר קבלת החוזה המקורי חתום על ידיכם, יוגדרו ההרשאות למערכות מכבי השונות. תהליך החפיפה ייעשה לרוב במקביל לתהליך הקליטה. כמרפאים בעיסוק אצמאיים יהא עליכם לעמוד ברל דרישות ההסכם שחתמתם עליו.
 
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.