08 יולי 2020 ט"ז תמוז תש"פ

תאונות ופעולות איבה

מה עושים כאשר נפגעתם בתאונת עבודה?

מכבי שירותי בריאות מגישה שירותים רפואיים, כמפורט בהסכם למול ביטוח לאומי, לנפגעי עבודה אשר הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מיהו נפגע בעבודה?

אדם אשר נחבל תוך כדי ועקב עבודתו (לרבות תאונה בדרך אל העבודה וממנה) והוכר על ידי ביטוח לאומי.

שירות ראשוני

נפגע עבודה זכאי לשרות מיידי לצורך טיפול בפגיעתו בחדר מיון, במוקד רפואה דחופה או אצל רופא מכבי.
על הנפגע למלא את הטופס המתאים מהבאים ולהעביר אותו לרופא מכבי או למרכז הרפואי (סניף מכבי):
 1. שכיר: טופס ב"ל 250. יש להחתים את המעביד.
 2. עצמאי: טופס ב"ל 283.
   
טפסים לנפגעי עבודה באתר הביטוח הלאומי
 

מימוש הזכאות - הגשת בקשה להכרה לביטוח לאומי

הכרה באירוע כתאונת עבודה מבוצעת ע"י סניפי ביטוח לאומי. על מנת להגיש בקשה להכרה יש לפעול כלהלן:
 1. לקבל "תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה" מרופא מטפל .
  הטופס ניתן אצל רופאי מכבי. כדי לקבלו יש להביא לרופא את טופס ב"ל 250 (לשכיר) או ב"ל 283 (לעצמאי), כאשר ממולאים בו פרטי הנפגע, המעסיק והאירוע והוא חתום על ידי המעסיק.
 2. למלא טופס ב"ל 211 ולצרף תעודה ראשונית לנפגע עבודה ואת כל התיעוד הרפואי הרלוונטי לפגיעה.
 3. את הטופס וכל החומר הנלווה יש להעביר לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (ניתן גם לשלוח בדואר).
   
 • יש מקומות עבודה המגישים את הבקשות להכרה באמצעותם (במקרה זה יש להעביר את הטפסים למקום העבודה)
   

לאילו שרותים רפואיים זכאים נפגעי עבודה מוכרים?

נפגע עבודה זכאי לטיפול רפואי חינם- כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה - ולשירותים רפואיים נרחבים מעבר לסל הבריאות. השירותים הרפואיים יינתנו בהתקיים התנאים הבאים:
 • רופא מכבי קבע כי השירות הרפואי הנדרש הינו תוצאה של פגיעת העבודה המוכרת .
 • רופא מכבי קבע את היקף ותדירות השירות הרפואי הנדרש.
 • השירות הרפואי הנדרש הינו תוצאה של פגיעת העבודה המוכרת .
   
השירותים כוללים, בין היתר:
 • טיפולי סיעוד הקשורים לתאונה.
 • טיפולי שיניים לשיניים שנפגעו בתאונת העבודה.
 • אביזרים ומכשירים רפואיים הנדרשים עקב התאונה.
 • פטור או החזר עבור תשלומי היטלים והשתתפויות בקבלת טיפול רפואי הקשור לתאונה (היטלי רופא, השתתפויות עצמיות עבור תרופות ועוד).
 • פטור או החזר עבור תשלום ביקור במיון באם היה קשור לתאונה וארע עד 7 ימים מארוע התאונה.
 • החזרים בגין נסיעות לקבלת טיפול רפואי הקשור לתאונה.
   
על מנת לקבל החזרים או פטור מהשתתפויות נוספות יש לפנות למרכז הרפואי עם אישור ההכרה בפגיעה שהתקבל מביטוח לאומי בצירוף פרוטוקולים של ועדות רפואיות, עבור מי שעבר ועדה כזו.
 • לשם קבלת שירותי סיעוד, טיפולי שיניים ואביזרים נדרש אישור מראש של רופא השירות.
   

בקשה להחמרה במצב

נפגעי עבודה יכולים להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדיון מחודש בדרגת נכותם עקב החמרה במצב הרפואי.
 1. יש לפנות למרכז הרפואי הקרוב למקום המגורים ולהגיש טופס "תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 (החמרה במצב)" (הטופס ייפתח בדפדפן נפרד).
 2. אל הטופס יש לצרף:
  • אישור מהרופא המטפל (בתחום הרלבנטי לפגיעה) המפרט ממצאי בדיקה אשר מעידים על סטטוס רפואי עדכני למצבו, המלצת רופא מומחה, או שניהם.
  • כל תיעוד רפואי נוסף המתייחס לפגיעה כגון טופס הכרה, העתק מהפרוטוקולים של כל הוועדות הרפואיות שהיו בביטוח לאומי, תיעוד רפואי מבתי חולים או לחוות דעת פרטית.
 3. המרכז הרפואי יעביר את המסמכים להחלטתו של "רופא השירות" הנמצא בכל מחוז במכבי. רופא השרות ייתן את המלצתו ע"ג טופס "בקשה להחמרה" שיוחזר לפונה דרך המרכז הרפואי או בדואר רשום.
  להורדת טופס אישור רופא שירות >> (הטופס ייפתח בדפדפן נפרד)
 4. באחריות הנפגע להעביר את הבקשה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.
   
המידע המפורט לעיל נמסר לידע כללי בלבד. בכל מקרה הזכויות יינתנו על פי ההסכם לטיפול בנפגעי עבודה שבין מכבי שירותי בריאות והביטוח הלאומי