28 מאי 2022 כ"ז אייר תשפ"ב

המטוקריט (hematocrit, HCT)

אחוז נפח תאי הדם האדומים מכלל נפח הדם. בדיקת המטוקריט משמשת כמדד למספר תאי הדם האדומים ולרמת ההמוגלובין כחלק מהאבחון והמעקב אחר מצבי אנמיה (חוסר דם) או פוליציטמיה (עודף דם). 
המטוקריט משקף הן את מספר כדוריות הדם האדומות והן את הנפח שלהן. עלייה במספר כדוריות הדם האדומות או עלייה בנפח הכדוריות יתבטאו בעליית ערך ההמטוקריט, ולהפך. 
נפח הדם הכללי משפיע גם הוא על רמת ההמטוקריט.