13 דצמבר 2017 כ"ה כסלו תשע"ח

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו הגנטי הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.