20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו הגנטי הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.