21 ספטמבר 2018 י"ב תשרי תשע"ט

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו הגנטי הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.