18 מרץ 2018 ב' ניסן תשע"ח

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו הגנטי הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.