19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  06.10.2014 

משאבת אינסולין - תנאי הזכאות

התקן המאפשר הזלפה של אינסולין ישירות לגופם של חולי סוכרת. האינסולין מאופסן במחסנית מיוחדת הנמצאת במשאבה. המשאבה מאפשרת לכל מטופל לווסת את כמות האינסולין המוזלפת לגופו בהתאם לצרכיו.

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

הזכאות

משאבת אינסולין חדשה לחולי סוכרת, אחת ל-5 שנים.

עלות

ללא עלות.

היכן

המשאבה ניתנת במכוני סוכרת של מכבי או במכוני סוכרת בבתי החולים.

הנחיות ומידע

הזכאות ניתנת עבור מטופלים במכון סוכרת של מכבי או עבור חברים המטוםלים במסגרת בית חולים או רופא פרטי.
 • נדרשת הפנייה של רופא סכרות. ההפנייה צריכה לכלול אבחנה רפואית.
 • החבר נדרש לחתום על כתב התחייבות
 • החבר נדרש למלא טופס בקשה להזמנת משאבה
   
  לשם הזמנת משבת אנסולין:
  עבור חבר מכבי המטופל במכון סוכרת של מכבי - ההזמנה תתבצע עבור החבר במכון.
  עבור חבר מכבי המטופל במסגרת בית חולים או על ידי רופא פרטי - על החבר לפנות למרכז הרפואי.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו