20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

נאדית (נאדיות אוויר, Alveolus)

שקיקים זעירים המכילים אוויר שמהווים את היחידה התפקודית הבסיסית של הריאות. הריאות מורכבות ממאות מיליוני נאדיות הנראות כאשכולות ענבים. בתהליך הנשימה מתרחש בנאדיות חילוף הגזים. 
האוויר הנשאף נכנס לנאדיות והחמצן שבו מועבר למחזור הדם. בה בעת הפחמן הדו חמצני שמגיע לנאדיות על ידי הדם העני בחמצן מרקמות הגוף משתחרר ונפלט בנשיפה.