01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.04.2017 

בדיקות סקר תקופתיות – מגיל 45 – תנאי הזכאות

חבילת בדיקות רפואיות בעלות מופחתת, עבור חברים בני 45 ומעלה.
עדכון אחרון:  01.04.2017 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח מכבי זהב

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי חבילת בדיקות סקר ב- 20 ₪  לכל החבילה, אחת לכל 3 שנים
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >