20 פברואר 2020 כ"ה שבט תש"פ
עדכון אחרון:  02.04.2013 

החזרים חריגים עקב צורך כלכלי - תנאי הזכאות

סיוע למשפחות שהכנסתן נמוכה בכיסוי הוצאות רפואיות קבועות גבוהות.
אישור לסיוע יינתן אך ורק במקרים המפורטים להלן, ובכפוף לקריטריונים כלכליים.
עדכון אחרון:  02.04.2013 

זכויות חברי מכבי במסגרת סל מכבי

השירות ניתן בסל מכבי ואינו כלול בסל הבריאות הממלכתי.

תנאים למימוש הזכאות

זכאות לבקש החזר נוסף:
 • משפחות שהוצאתן הקבועה על שירותי רפואה היא בגובה 10% או יותר מהכנסתן ברוטו.
 • משפחות בעלות קוד סוציאלי שיש להן הוצאות רפואיות נוספות מלבד תרופות.
   
ההחזר מותנה בקבלת אישור מקדים מהגורם המוסמך לכך במכבי.

 הזכאות 

החזר כספי חריג עבור הוצאות רפואיות בתחומים הבאים:
 • תרופות - החזר על תשלום השתתפות עצמית בגין תרופות וציוד מתכלה שעבורם השתתפות העצמית היא 15%. אלו כוללים תרופות וציוד שבסל הבסיסי, בסל מכבי וכן תרופות שאושרו על ידי ועדת תרופות חריגות במכבי. ההחזר יינתן רק לתרופות שנרכשו במכבי פארם או בבתי מרקחת שבהסדר.
  למדיניות התרופות של מכבי >
  למחירון התרופות > 
  התפתחות הילד - החזר על תשלום ההשתתפות עצמית לטיפולים במקצועות הבריאות שניתנו במסגרת מכון מכבי או במסגרת אחרת (בית חולים / מכון עצמאי / מטפל עצמאי) שבהסכם עם מכבי.
  לזכאות טיפולי התפתחות הילד >
 • פסיכותרפיה - החזר על תשלום השתתפות עצמית לטיפולים שאישרה המרפאה המחוזית לבריאות הנפש של מכבי, וניתנים בידי מטפלים שבהסכם בלבד.
  לזכאות פסיכותרפיה >
 • חמצן ביתי - החזר על השתתפות עצמית בגלילי חמצן, מחולל חמצן וחמצן נוזלי.
  לזכאות לאביזרי חמצן >

 
 •  זכאות זאת ניתנת רק למשפחות שהוכרו על ידי מכבי לפני ה- 1.6.2016. לא ניתן להגיש בקשות להחזר חריג.
 • צריכים מידע נוסף? פנו אלינו ונשמח לעזור