25 ספטמבר 2021 י"ט תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  07.10.2014 

אביזרי שיקום וניידות ממשרד הבריאות - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  07.10.2014 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות לתושבי המדינה, בהתאם לתוספת השלישית לחוק.

תנאים למימוש הזכאות

המימון ממשרד הבריאות מותנה בהמלצה של פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק שעבר הסמכה מוכרת על ידי משרד הבריאות. על הגורם הממליץ להחזיק בתעודת הסמכה מוכרת מטעם משרד הבריאות המאפשרת לו להוות גורם ממליץ על מכשיר שיקום וניידות.

פירוט הזכאות

הזכאות משתנה בהתאם לסוג האביזר ומצבו הרפואי של החבר המבוטח:

מכשירי ניידות לבעלי נכות קבועה שאינם מאושפזים

 הזכאות 

מימון כספי ממשרד הבריאות לרכישת אחד ממכשירי הניידות הבאים, מותנה בקבלת המלצה מראש מפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק של מכבי:
 • כיסאות גלגלים ידניים וממונעים.
 • כיסאות גלגלים לשירותים ולרחצה.
 • טיולונים וכיסאות טיולון (Buggy).
 • כריות לכיסאות גלגלים ומזרנים להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ.
 • הליכונים: אחורי, רולטור, אמות.
 • אינסרטים (מערכות ישיבה).
 • מנופים ביתיים (חשמליים / הידראולים).
 • מיטות פאולר מלא, כולל HI LOW הידראוליות וחשמליות.
 • זחלילים/מעלי מדרגות ניידים - במקרים חריגים.
 • עמידון - לילדים ולנוער עד גיל 21.
   
מקבלי קצבאות שאין להם הכנסה נוספת זכאים למימון גם עבור האביזרים הבאים:
 • הליכונים רגילים.
 • מקלות הליכה לסוגיהם.
 • כריות ספוג לכיסאות גלגלים.
 • מזרני ספוג סטנדרטיים ("תבנית ביצים").
   

 כמה זה עולה? 

 • משרד הבריאות יממן 90% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות המרבית, שנקבעת על ידי משרד הבריאות, הנמוך מביניהם. החבר המבוטח יממן את 10% הנותרים.
 • האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום השתתפות עצמית ומקבלות את המכשירים במימון מלא של משרד הבריאות:
  1. מקבלי גמלת זקנה המקבלים גם השלמת הכנסה.
  2. מקבלי גמלת שאירים המקבלים גם השלמת הכנסה.
  3. מקבלי גמלת נכות מלאה.
  4. מקבלי גמלת השלמת הכנסה.
  5. מקבלי קצבת נכות.
  6. חסידי אומות העולם.
  7. ילדים עד גיל 18.
    

 איפה ניתן השירות? 

בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות, בהתאם למקום המגורים.
לאיתור לשכה > (ייפתח בדפדפן חדש)

 מה עליך לעשות? 

 1. לרכישת או קבלת מכשיר, נדרשת הפניית רופא מטפל. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר.
 2. לאחר קבלת ההפניה, יש ליצור קשר טלפוני עם מכון פיזיותרפיה או מכון ריפוי בעיסוק של מכבי ולפקסס את ההפניה למכון. לאחר מכן, המכון יצור קשר טלפוני עם החבר המבוטח ויתאם ביקור בית. בהתאם לתוצאות הביקור, הפיזיותרפיסט או המרפא בעיסוק ימלא מפרט מקצועי וימליץ על המכשיר הנחוץ.
 3. לאחר מכן, על החבר מבוטח או משפחתו לפנות אל לשכת הבריאות האזורית של משרד הבריאות ולהגיש את הטפסים הנדרשים:
  • טופס ההמלצה הניתן בידי הפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק מורשה.
  • צילום ת"ז.
  • דו"ח תיפקודי-סיעודי שימולא בידי אחות ורופא.
  • אישור הכנסות (במידה והחבר המבוטח מעוניין בפטור מהשתתפות עצמית).
 4. לאחר קבלת האישור הפורמלי מלשכת הבריאות האזורית, החבר במבוטח ירכוש את המכשיר.
 5. לקבלת החזר לאחר הרכישה יש לפנות לאותה לשכת בריאות.
 6. למידע נוסף ניתן לפנות למוקד של משרד הבריאות 5400* או לקרוא עוד באתר משרד הבריאות.
  לקריאה נוספת > (ייפתח בדפדפן נפרד)
   
לא תינתן השתתפות ממשרד הבריאות במקרים הבאים:
 1. נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
 3. חברים שאינם זקוקים למכשיר לצמיתות ואינם בעלי נכות קבועה

מכשירי ניידות למאושפזים במוסד סיעודי, בית חולים או מוסד של משרד הרווחה

 הזכאות 

מכשירי הליכה ותותבות גפיים מהסוגים הבאים:
 1. אורטוזות (מכשירי הליכה).
 2. תותבות לגפיים.
 3. כפפה לכיסוי תותבת יד.
 4. נעליים רפואיות.
 5. גרבי גדם - במקרה של החלפת בית הגדם או התותבת.
   

 כמה זה עולה? 

 • משרד הבריאות יממן 90% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות המרבית, שנקבעת על ידי משרד הבריאות, הנמוך מביניהם. החבר המבוטח יממן את 10% הנותרים.
 • האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום השתתפות עצמית ומקבלות את המכשירים במימון מלא של משרד הבריאות:
  1. מקבלי גמלת זקנה המקבלים גם השלמת הכנסה.
  2. מקבלי גמלת שאירים המקבלים גם השלמת הכנסה.
  3. מקבלי גמלת נכות מלאה.
  4. מקבלי גמלת השלמת הכנסה.
  5. מקבלי קצבת נכות.
  6. חסידי אומות העולם.
  7. ילדים עד גיל 18.
    

 איפה ניתן השירות? 

בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות, בהתאם למקום המגורים.
לאיתור לשכה > (ייפתח בדפדפן חדש)
המכשירים יינתנו במכון לואיס, המחלקה למחלות ממושכות ושיקום, בהפניית משרד הבריאות.

 מה עליך לעשות? 

 1. על החבר המבוטח לפנות אל לשכת הבריאות באזור מגוריו.
 2. יש לצרף לפנייה המלצה של אורתופד או של רופא שיקומי של מכבי.
 3. לשכת הבריאות תפנה את החבר המבוטח אל רופא מורשה באמצעות כרטיס שבו יצוין שיעור ההשתתפות של משרד הבריאות.
 4. לאחר קבלת האישור הפורמלי מלשכת הבריאות האזורית, המבוטח ירכוש את המכשיר.
 5. לקבלת החזר לאחר הרכישה יש לפנות לאותה לשכת בריאות.
 6. למידע נוסף ניתן לפנות למוקד של משרד הבריאות 5400* או לקרוא עוד באתר משרד הבריאות.
  לקריאה נוספת > (ייפתח בדפדפן נפרד)
   
לא תינתן השתתפות ממשרד הבריאות במקרים הבאים:
 1. נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
 3. חברים שאינם זקוקים למכשיר לצמיתות ואינם בעלי נכות קבועה

מכשירי שיקום

 הזכאות 

מימון כספי ממשרד הבריאות לרכישת מכשירי שיקום מהסוגים הבאים:
 1. אביזרי ראייה לילדים עד גיל 18:
  • משקפיים טלסקופים ומיקרוסקופיים.
  • עדשות סקלרליות.
  • עדשות מגע מיוחדות (עד 10 עדשות בשנה בלבד).
 2. מכשיר שמיעה – לילדים עד גיל 18.
 3. תותבות לעיניים.
 4. תותבות חיצוניות לאוזן ולאף.
 5. תותבות שד וחזייה ראשונה – לאחר כריתת שד ובמידה ולא בוצע שיחזור.
   

 כמה זה עולה? 

משרד הבריאות מעניק מימון של 75% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל משרד הבריאות, הנמוך מביניהם, לפי סוג המכשיר:
 • עבור מכשירים שנקבע להם סכום מרבי, שאינו בהכרח מחירו המלא של המכשיר – משרד הבריאות יממן 75% מתקרת ההשתתפות.
 • עבור מכשירים שבעבורם נדרשות 3 הצעות מחיר לפחות – גובה המימון ייקבע לאחר שהצעות המחיר יילקחו וייבדקו על ידי משרד הבריאות ומחיר המכשיר ייקבע לפי תנאי המכרז
   
החבר המבוטח משתתף ב-25% מהעלות בפועל או מתקרת ההשתתפות.

 איפה ניתן השירות? 

בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות.
לאיתור לשכה >> (ייפתח בדפדפן חדש)

 מה עליך לעשות? 

 1. לרכישת מכשיר נדרשת הפניית רופא מטפל. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר.
 2. לאחר קבלת ההפניה, על החבר המבוטח או משפחתו לפנות אל לשכת הבריאות האזורית של משרד הבריאות ולהגיש את הטפסים הנדרשים:
  • למכשירי שמיעה - הפניית רופא אף אוזן וגרון, המלצת קלינאית תקשורת ובדיקה אודיולוגית ממכון שמיעה.
  • למכשירי עזר לראיה, כולל תותבות עיניים - המלצה של רופא עיניים.
  • לתותבות שד - המלצה של רופא משפחה, רופא פנימי, אונקולוג או כירורג.
  • תצלום ת"ז.
 3. חבר המעוניין בפטור או הפחתה של ההשתתפות העצמית - יש לפנות ללשכת הבריאות האזורית להתייעצות עם עובדת סוציאלית.
 4. למידע נוסף ניתן לפנות למוקד של משרד הבריאות 5400* או לקרוא עוד באתר משרד הבריאות.
  לקריאה נוספת > (ייפתח בדפדפן נפרד)