22 ספטמבר 2020 ד' תשרי תשפ"א

הזדמנויות קריירה במרפאות בריאות הנפש

מרפאות בריאות הנפש במכבי נותנות מענה רב מקצועי בתחום
בריאות הנפש במסגרת הקהילה למבוטחי מכבי שירותי בריאות.

מטרת הטיפול במרפאות בריאות הנפש הינה יצירת כלים אשר יסייעו למבוטח לקיים חיים שלמים ומאושרים ויאפשרו לו להתמודד עם קשייו ולהשתלב בצורה המיטבית לפי יכולתו בקהילה.

עקרונות הפעולה של מרפאות בריאות הנפש

 • טיפול מקיף והוליסטי הניתן על ידי צוות רב מקצועי.
 • יצירת רצף טיפולי אינטגרטיבי בין הגורמים המקצועיים השונים במכבי ומחוצה לה לבין הצוות הרב מקצועי במרפאה.
 

פירוט המקצועות בתחום בריאות נפש

 • פסיכיאטריה
 • פסיכולוגיה
 • עבודה סוציאלית
 • ריפוי בעיסוק
 • תזונה
 • סיעוד
 • טיפול בהבעה ויצירה
 

למה כדאי לעבוד במרפאת בריאות הנפש במכבי?

 • עבודה בארגון רפואי הנותן מענה ברצף טיפולי למטופל
 • עבודה בצוות רב מקצועי
 • גישות טיפוליות מגוונות וחדשניות
 • ערוץ פיתוח ניהולי למתאימים (לאנשי מקצוע בתחום פסיכיאטריה, פסיכולוגיה או עבודה סוציאלית)
 • השתלמויות והכשרות מקצועיות
 • חיבור ללב העשייה בבריאות הנפש עם מעבר הרפורמה הממשלתית בתחום