28 ספטמבר 2021 כ"ב תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  18.07.2016 
עדכון אחרון:  18.07.2016 

בקשות לאישור תרופות

במכבי שירותי בריאות פועל מרכז ארצי לאישורי תרופות הדן באישור טיפולים תרופתיים הניתנים במסגרת סל הבריאות הממלכתי, סל השירותים המורחב של מכבי וכן תכניות הביטוח המשלים.

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

חברי מכבי יכולים להגיש בקשה לתרופה המצריכה אישור ישירות מהמחשב או מהאפליקציה לטלפון החכם. שירות מיוחד זה מאפשר גם לעקוב אחרי מצבן של בקשות שהוגשו.
 
בהגשת בקשה לאישור תרופה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • מכתב מרופא מומחה הממליץ על הטיפול, עם פירוט ההמלצה
  • מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות רלוונטיות (כגון בדיקות מעבדה והדמיות, ובפרט כאלה שלא בוצעו במסגרת הקופה)
 

דרכים להגשת בקשה

את הבקשות ניתן להעביר במגוון ערוצים ישירות למרכז אישורי תרופות:
  1. אפליקציית מכבי בסלולר
  2. אתר מכבי online 
  3. פקס שמספרו  03-7178135
  4. דואר אלקטרוני -  Drugs-approve@mac.org.il 
  5. באמצעות מכשיר הפקס בלובי במשרד המרכז הרפואי או מתאמת השירות במרכז הרפואי של מכבי
 בקשת אישור לתרופה באתר מכבי online
תוך 3 שעות מהעברת החומר באחת הדרכים לעיל, יישלח למס' הטלפון הנייד המעודכן במערכות מכבי מסרון המאשר את קבלת החומר והעברתו לטיפול במרכז.
מרכז האישורים פועל בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00 ותשובות לבקשות צפויות להתקבל במרבית המקרים תוך 4 ימי עבודה (במידה וכל החומר הרפואי הוגש בתחילת התהליך).
 
כאמור, ניתן לעקוב אחר התשובה באתר מכבי אונליין ובאפליקציית הסלולר תחת פעולות ומידע.
עם קבלת ההחלטה לגבי אישור הבקשה ישלח מסרון אל מספר הטלפון הנייד המעודכן במכבי.
במקרים בהם הבקשה נדחתה, ניתן יהיה לצפות בסיבות לדחייה במכתב מפורט (אותו ניתן גם להדפיס) במכבי online או במשרד המרכז הרפואי.


חידוש אישור לתרופה

עבור מספר מצומצם של תרופות ניתן אישור לתקופת זמן מוגבלת. ניתן לצפות בתוקף האישור באתר מכבי אונליין באזור ניהול תרופות ומרשמים.

עם התקרב מועד פקיעת תוקף של אישור תרופה קיים, יישלח לחבר מסרון התראה או הודעה לדוא"ל.

לשם הארכת תוקף האישור יש להגיש בקשה חדשה לאישור התרופה, בהתאם להנחיות המופיעות בעמוד זה.