28 מאי 2022 כ"ז אייר תשפ"ב

רשימת התרופות לחברי מכבי

רשימת התרופות ופירוט השתתפות העצמית לחברי מכבי,
בסל הקופה ובביטוחים המשלימים, לעומת מחיר המחירון לצרכן


אחוז ההנחה לחברי הביטוח המשלים יחושב ממחיר המחירון לצרכן,
בהתאם לכללי הזכאות, על פי הרובד הביטוחי ותקופות ההמתנה הנדרשות.

תקופת המתנה:
על פי סעיף 18א לתקנון מכבי זהב - 3 חודשים. רשימת התרופות מצורפת כנספח בתקנון מכבי זהב >
לשאר התרופות תדרש תקופת המתנה של 24 חודשים בכפוף לאישור מוקדם, בהתאם לתקנון.

מצטרפים חדשים למכבי שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים, בקופה ממנה עברו.
בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >