21 אוקטובר 2019 כ"ב תשרי תש"פ

מחירון התרופות לחברי מכבי

פירוט ההשתתפות העצמית או המחיר עבור כל תרופות סל הבריאות הממלכתי ותרופות הניתנות בהנחה לחברי מכבי שלי, מכבי זהב ומכבי כסף


אחוז ההנחה לחברי 'מכבי שלי' או 'מכבי זהב' או 'מכבי כסף' יחושב מהמחיר המירבי לצרכן, בהתאם לכללי הזכאות על פי הרובד הביטוחי ולרבות מיצוי תקופות ההמתנה הנדרשות:

תקופת המתנה:
תרופות שמופיעות בתקנון מכבי זהב ב"רשימת התרופות בהנחה למבוטחי מכבי זהב" - 3 חודשים
תרופות שלא מופיעות בתקנון מכבי זהב ב"רשימת התרופות בהנחה למבוטחי מכבי זהב" - 24 חודשים

מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >