22 פברואר 2019 י"ז אדר תשע"ט

מדריך לשימוש בשירות בקשות מהרופא

שירות מיוחד עבור חברים בעלי סיסמה למכבי Online, הנועד לחסוך הגעה תכופה למרפאה
לחצו לכניסה לשירות בקשות מהרופא

שירות בקשות מהרופא

השירות נועד לאפשר ערוץ גישה נוסף וזמין יותר לפניה של החברים לרופאים בנושאים שאינם דחופים.
השירות מיועד למצבים רפואיים שאינם מחייבים את בדיקת הרופא. יש להקפיד להשתמש בשירות זה אך ורק לצרכים להם הוא מיועד כגון: חידוש מרשמים, בקשות לאישורים (כולל אישור מחלה), התייעצויות במקרים שאינם מחייבים ביקור.

זמינות השירות

 • השירות מאפשר פנייה אל רופאי משפחה, רופאי ילדים ורופאי נשים.
 • רופא הנשים שיוצג הינו רופא הנשים האחרון אותו ביקרתם במהלך 12 החודשים האחרונים.
 • קטינות בגילאי 16-18 בעלות שם משתמש וסיסמה למכבי Online יכולות לפנות לרופא נשים באמצעות השירות. הבקשה שישלחו לרופא תהיה חשופה גם להוריהן ולאפוטרופסיהן, בהתאם לחוק.
 • על הרופא להיות רשום לשירות. ניתן לשלוח בקשות רק לרופאים אשר אישרו השתתפותם בשירות.
 • השירות אינו זמין כשהרופא נעדר מהמרפאה. לא ניתן לשלוח בקשה לרופא המטפל כאשר הרופא נעדר מהמרפאה. ניתן יהיה לשוב ולשלוח בקשה כאשר הרופא יחזור לפעילות.
 • במרפאה משותפת במקרה של היעדרות הרופא המטפל ניתן להגיש בקשה לצוות הרופאים במרפאה (במידה שהם רשומים לשירות).
 • השירות זמין בתנאי שביקרתם ביקור מלא במרפאת הרופא לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. ביקור מלא הינו ביקור במרפאת הרופא בו בוצעה בדיקת רופא והוזנה אבחנה לתיקכם הרפואי. ביקורים לשם קבלת טפסים, מרשמים, הפניות או אישורים לא נחשבים לביקור מלא.
 • ניתן לשלוח רק בקשה אחת בכל עת עבור כל תחום רפואי.
 • אם קיימת בקשה שטרם נענתה, לא ניתן להגיש בקשה נוספת עד שתתקבל תשובה מהרופא.
 
 • ניתן להגיש עד 5 בקשות ברבעון בכל תחום רפואה המוצג בשירות זה.
  חולים במחלה קשה (קוד 1400), חולים המטופלים ביחידה לטיפולי בית וחברים עם מוגבלות בשמיעה (קוד 4112) אינם מוגבלים במספר הבקשות ברבעון ברפואה ראשונית (רופא משפחה / רופא ילדים).
 

קבלת מענה מהרופא

 • מענה רופא משפחה ורופא ילדים לפנייה בשירות זה צפוי תוך 5 ימים. מענה רופא נשים צפוי תוך 10 ימים. לפיכך השירות אינו מיועד לטיפול במקרים דחופים, בהם יש לפנות לגורמים הטיפוליים הרלוונטיים. לקריאה על מוקדי רפואה דחופה>>
 • הרופא יחליט על פי שיקול דעת רפואי האם להיענות לכל בקשה וכיצד. באפשרותו של הרופא לתת מענה מלא לבקשה, מענה חלקי, לדחות את הבקשה, לזמן אותך לביקור במרפאה או לתת המלצה כיצד לנהוג.
 • ניתן לעדכן או לבטל בקשה שנשלחה לרופא, כל עוד לא נקראה עדיין על ידי הרופא (מסומנת בסטטוס "חדש" במסך הבקשות.)
 • יש לפנות בנושאים רפואיים אישיים בלבד (לרבות פניית הורה לגבי ילדיו). פניות בנושאים מנהלתיים יש להפנות אל מזכירות המרכז הרפואי של מכבי.
 • מענה הרופא כולל פעמים רבות הסבר אישי של הרופא שמצורף למרשמים הפניות או האישורים. יש לקרוא בעיון את המלצות הרופא.
 • במקרה שמתקבל מרשם מהרופא יש להדפיס ולהביא אותו לבית המרקחת. באתר מכבי Online ניתן לראות רשימת מרשמים פעילים באזור "תיק רפואי".
 • לצורך שילוב תקין של החתימה הדיגיטלית במרשמים ייתכן כי תצטרכו לעדכן את תוכנת Adobe Acrobat Reader לגרסה 11. לחילופין ניתן לפתוח את המרשמים בדפדפן כרום ללא צורך בהתקנה נוספת.
 • מרשמים נרקוטיים וטפסי 29 ג' יודפסו במרפאת הרופא בלבד, הודעה על כך תשלח אליך לאחר ההפקה.
 
 • אנא השתדלו לנסח את פנייתכם בשפה בהירה ותמציתית, ולכלול כל מידע חיוני לרופא לצורך הטיפול בפנייה. תוכן הפנייה ותשובת הרופא מתועדים בתיק הרפואי ואינם ניתנים לעריכה ומחיקה.
 

הנחיות לשימוש בשירות

באפליקציית מכבי בסלולר

במסך הבית של האפליקציה יש לבחור ב"בקשות מהרופא". לאחר שהזדהיתם באמצעות מספר זהות וסיסמה יוצג מסך הבקשות, בו תוכלו לראות בקשות קודמות ולקבל פרטים עליהן.
כדי לפנות לרופא לחצו על כפתור "הגשת בקשה חדשה" בתחתית המסך. במסך הבא תוצג רשימה של רופאים שאליהם ניתן לפנות דרך השירות. בחרו את הרופא שאליו תרצו לפנות.
במסך הבא יש לבחור את נושא הבקשה: מרשם לתרופות, אישור מחלה, אישור על מצב רפואי או שאלה לרופא.

בקשת מרשם לתרופות

אם בחרתם להגיש בקשה למרשם לתרופות, יש לבחור את התרופה הרצויה מרשימת התרופות שלכם, ולסמן לכמה חודשים דרוש המרשם. אם אתם זקוקים לתרופות שאינן מופיעות ברשימה, ניתן לבקש זאת מהרופא באמצעות תיבת הטקסט.
לאחר מכן לחצו על כפתור "המשך" להגשת הבקשה.
אם לא תבקשו לחדש את המרשם עבור תרופות קבועות, תתבקשו לסמן מדוע.
 

בקשת אישור מחלה

לבקשת אישור מחלה יש לסמן את טווח הזמן המבוקש, לפרט מהי מטרת האישור וללחוץ על כפתור "המשך" להגשת הבקשה.

אישור על מצב רפואי או שאלה לרופא

ניתן לכתוב בקשה לרופא עד 200 מילה. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור "המשך" להגשת הבקשה.

באתר מכבי Online

כיצד ניתן לפנות לרופא

כדי לגשת לשירותי מכבי Online יש להזדהות באמצעות מספר זהות והסיסמה שלכם.
בעמוד הבית של אתר מכבי Online, לחצו על כפתור "בקשה מרופא":
כפתורי הניווט העליונים באתר מכבי Online
במסך הבא לחצו על כפתור "הגשת בקשה חדשה".
במסך הבא תופיע רשימת הרופאים שאליהם באפשרותכם לפנות. בחרו את הרופא שאליו תרצו לפנות.
אם הרופא שבחרתם עומד לצאת להיעדרות מתוכננת, תיראו הודעה על כך ותוכלו לשלוח הודעה בכל זאת או לבחור ברופא אחר.
במסך הבא יש לבחור את נושא הבקשה: מרשם לתרופות, אישור מחלה, אישור על מצב רפואי או שאלה לרופא.

בקשת מרשם לתרופות

אם בחרתם להגיש בקשה למרשם לתרופות, יש לבחור את התרופה הרצויה מרשימת התרופות שלכם. אם אתם זקוקים לתרופות שאינן מופיעות ברשימה, ניתן לבקש זאת מהרופא באמצעות תיבת הטקסט.
לאחר מכן לחצו על כפתור "המשך" להגשת הבקשה.
אם לא תבקשו לחדש מרשם עבור תרופה קבועה, תתבקשו לסמן מדוע.

בקשת אישור מחלה

לבקשת אישור מחלה יש לסמן את טווח הזמן המבוקש, לפרט מהי מטרת האישור וללחוץ על כפתור "המשך" להגשת הבקשה.

אישור על מצב רפואי או שאלה לרופא

ניתן לכתוב בקשה לרופא עד 200 מילה. יש ללחוץ על כפתור "המשך" להגשת הבקשה.

סטטוס בקשות מהרופאים

לחיצה על "תקשורת עם הרופא" בסרגל הניווט העליון של האתר תפתח עמוד בו מרוכזות כל הפניות לרופאים ששלחתם עד כה.
בקשות שנשלחו לרופא

סינון בקשות לפי תאריך

ניתן להציג פניות בטווח תאריכים מוגדר: בחרו תאריך התחלה ותאריך סיום ולחצו על כפתור "הצג" לסיום.
ביצירת פניה חדשה לרופא ניתן לבחור יותר מנושא אחד. בחירת מספר נושאים תיעשה באמצעות סימון תיבת הנושא בפניה חדשה.

צפייה בבקשות

לחיצה על האייקון + תפתח חלון שבו תופיע תשובת הרופא. לעתים יצרף הרופא קבצים לבקשה. בקשות עם מסמכים מצורפים יסומנו ב-  אייקון קובץ מצורף.  ניתן לפתוח את הקובץ ואף להדפיסו. לבירור נוסף יש לפנות אל הרופא אליו פניתם.
 

תמיכה טכנית

לא מצאת פתרון? פנו אלינו