21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  28.02.2021 

הפלה מלאכותית (הפסקת הריון יזומה) - מידע רפואי

Abortion
מעודכן לתאריך  28.02.2021 

אישור ועדת הפסקת הריון

קבלת החלטה לבצע הפלה מלאכותית היא החלטה אישית, שאינה קלה. מומלץ להתייעץ טרם קבלתה עם אנשי מקצוע (רופאים, פסיכולוגים), עם בני משפחה תומכים, ואם רלוונטי, עם בן הזוג. בכל מקרה, חשוב להדגיש שההחלטה נתונה אך ורק בידי האישה ההרה.
ביצוע הפלה טעון אישור של ועדה להפסקת הריון והפעולה עצמה ניתנת לביצוע רק במוסדות רפואיים שהוכרו לכך על ידי משרד הבריאות. לפיכך, לשם ביצוע הפלה יש לפנות לוועדה להפסקת הריון.
כול אישה בהריון רשאית לפנות לוועדה. אישה או נערה שנכנסה להריון מחוץ לנישואין, יכולה לקבל אישור לעבור הפסקת הריון גם ללא ידיעת ההורה או המבוגר האחראי עליה. ניתן לפנות לכול ועדה לאישור הפסקת הריון יזומה הפועלת בדרך כלל במסגרת מרפאת הנשים בבתי החולים (במרפאות החוץ). ועדות פועלות גם במספר מרכזים לבריאות האישה בקהילה.
בעת הפנייה לוועדה על האישה להצטייד בתעודת זהות, בתשובת בדיקת אולטרא סאונד המתעדת את שבוע ההריון בו היא מצויה, במסמכים רפואיים אחרים (על פי המקרה) ובאמצעי תשלום עבור פתיחת תיק.

הרכב הוועדה להפסקת הריון ותהליך קבלת האישור

על פי החוק מונה הועדה שלושה חברים, שני רופאים ועובדת סוציאלית. בכול הרכב של הועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת. הפסקת הריון המצוי בשבוע ה-23 או מעבר לו דורשת אישור של ועדה מיוחדת (ועדה על אזורית) אליה רשאים להפנות חברי הועדה הרגילה, או רופא הנשים המטפל באישה.
כול המידע והמסמכים הנמסרים לוועדה, כמו גם החלטותיה הם סודיים וחסויים.
החוק קובע שהפסקת הריון חייבת להיות לאחר 'הסכמה מודעת' של האישה לפעולה. ההסכמה חייבת להיות בכתב, לאחר שהוסברו לאישה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון.
בדרך כלל נמסרת החלטת הוועדה מיידית לאישה, והיא מפרטת את הסעיף בחוק לפיו אושרה הפסקת ההריון. במקרה בו לא תאושר הפסקת ההריון מחובת הוועדה לאפשר לאישה להופיע בפניה ולמסור את הסתייגויותיה.
לאחר שאישרה הוועדה את הפסקת ההריון מופנית האישה על ידי הוועדה לביצוע הפעולה באותו בית חולים בו פועלת הוועדה או במוסד רפואי אחר שהוסמך לכך על-ידי משרד הבריאות.

עלות

הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה, למעט במקרה של קטינות וחיילות, שפטורות מהתשלום. ביצוע הפסקת הריון כרוך בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת.
האישה זכאית לביצוע הפסקת הריון על חשבון הקופה, כולל התשלום לוועדה להפסקת הריון במקרים הבאים:
 • נערות עד גיל 18.
 • ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי (אונס או גילוי עריות).
 • אם העובר עלול להיות בעל מום רפואי או נפשי.
 • אם המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.
 
אם אושרה ההפלה על ידי הוועדה (כ- 98% מהפניות מאושרות), תספק קופת החולים התחייבות כספית לביצוע הפעולה בבית חולים שהוסמך לכך על-ידי משרד הבריאות.
במקרים אחרים, תמומנה עלויות ההפלה על ידי האישה, למשל במקרים הבאים:
 • נשים שהרו מחוץ למסגרת הנישואין.
 • נשים נשואות שאינן מעוניינות בהריון בשלב זה של חייהן.
 • נשים הרות פנויות (רווקות, גרושות או אלמנות).
 
חלק מביטוחי הבריאות הפרטיים כוללים כיסוי השתתפות בהפסקת הריון יזומה. לפיכך מומלץ לבדוק אפשרות מימון על ידי הגורם המבטח.

ועדה על אזורית להפסקת הריון

הפסקת הריון המצוי בשבוע ה-23 או מעבר לו דורשת אישור של ועדה מיוחדת (ועדה על אזורית) אליה רשאים להפנות חברי הועדה הרגילה, או רופא הנשים המטפל באישה.
התשלום עבור הוועדה העל-אזורית יגבה בבית החולים שדן בהפסקת ההריון ויועבר לוועדה העל אזורית.
פועלות שש ועדות על אזוריות במרכזים הרפואיים הבאים:
 • חיפה - מרכז רפואי רמב"ם.
 • פתח-תקווה – מרכז רפואי בלינסון.
 • רמת-גן – מרכז רפואי ע"ש שיבא (תל-השומר).
 • תל-אביב – מרכז רפואי ע"ש סוראסקי (איכילוב).
 • ירושלים – מרכז רפואי הדסה, עין-כרם.
 • באר-שבע - מרכז רפואי סורוקה.
 
ניתן להפנות אישה הרה לכול ועדה על אזורית ללא תלות באזור מגוריה.
ההפלה במקרה זה תתבצע במחלקת הנשים של בית החולים בו פועלת הוועדה העל-אזורית שקיבלה את ההחלטה.