10 יולי 2020 י"ח תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  16.01.2019 

פאה לחולי אלופציה אראטה – תנאי הזכאות

פאה מסייעת בהתמודדות אסתטית ונפשית עם השפעותיה של מחלת האלופציה אראטה, הגורמת לנשירת שיער. הזכאות היא לנשים וגברים כאחד.
עדכון אחרון:  16.01.2019 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

פאה מלאכותית עשויה לסייע להתמודדות אסתטית ונפשית עם המחלה אלופציה אראטה, הגורמת לנשירת שיער. חברי מכבי המאובחנים במחלה זו, זכאים להחזר על רכישת פאה מלאכותית.
הזכאות היא לנשים וגברים כאחד.

מי זכאי?

חברי מכבי בעלי אחת מהאבחנות הבאות:
  • אלופציה אראטה טוטאליס
  • אלופציה אראטה אוניברסליס
 

 הזכאות

פאה אחת לשתי שנים צפות.
שנה צפה היא שנה שנספרת החל מרגע המימוש של הזכאות. לדוגמא: אם הזכאות מומשה בתאריך 16.01.2019 והתקבל החזר ממכבי על הפאה, ניתן יהיה לממש אותה שוב רק לאחר שנתיים ממועד רכישת הפאה, ב-16.1.2021.

 עלות

החזר עד תקרה של 4,800 ₪.

 היכן

בכל חנות ואצל כל ספק המוכרים את הפאה.

 תהליך מימוש הזכאות

לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות
  • הפניה של רופא עור שבה מפורטת האבחנה