28 מאי 2022 כ"ז אייר תשפ"ב

זכויות בנושא בריאות הנפש

במסגרת רפורמה ממשלתית, משרד הבריאות העביר את שירותי בריאות הנפש לאחריות קופות החולים.
 
חברי מכבי זכאים לשירותי בריאות הנפש בכפוף לתנאים המפורטים בזכאות. 
שירותי בריאות הנפש ניתנים במרפאות רב מקצועיות לבריאות הנפש של מכבי, אצל מטפלים עצמאיים הקשורים בהסכם עם מכבי ובמרפאות ציבוריות.  

מרפאות בריאות הנפש במכבי

מרפאות בריאות הנפש מציעות טיפול רב מקצועי רחב, ללא עלות  הכולל: טיפולי פסיכותרפיה, פסיכיאטריים, פסיכולוגיים, עבודה סוציאלית ומקצועות בריאות נוספים כמו ייעוץ תזונתי, ריפוי בעיסוק, סיעוד וכן טיפולי הבעה ויצירה במרפאות ילדים ונוער.

מטפלים עצמאיים הקשורים בהסכם עם מכבי

המטפלים העצמאיים במכבי הם פסיכיאטרים מומחים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים פסיכותרפיסטים בהכשרתם.
הזכאות שתפורט להלן מכוונת לקבלת הטיפול אצל מטפלים אלה. טיפולי הפסיכותרפיה והטיפול הקבוצתי כרוכים בהשתתפות עצמית כפי שיפורט. יש להביא לכל פגישה את הכרטיס המגנטי.
לכל סדרת טיפולים נדרש אישור של המרפאה המחוזית לבריאות הנפש. קבלת האישור מתבצעת ע"י המטפל.

מרפאות בריאות הנפש בבתי חולים ובמרפאות חוץ

החל ב-1/7/2015, במסגרת הרפורמה הממשלתית, שירותי בריאות הנפש יינתנו גם במרפאות הקשורות עם מכבי בהסכם, מתוך שאיפה לשמור על רצף טיפולי.
חברי מכבי שטופלו במרפאות ציבוריות או מרפאות בתי חולים יכולים להמשיך ולקבל שם את השירות, לפי בחירתם.

פנייה לחדרי מיון פסיכיאטרי

פירוט המקרים הפטורים מתשלום בפנייה למיון פסיכיאטרי:
פנייה לחדר מיון פסיכיאטרי
פנייה לבית חולים פסיכיאטרי ומחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי

 

בריאות הנפש - אשפוז וחלופות אשפוז

בית מאזן
במקרים מתאימים - שהייה/אשפוז בבית מאזן

 התייעצות עם רופאים מומחים

התייעצות עם מומחים בארץ (חוות דעת שנייה)
חברי מכבי זכאים לקבל חוות דעת שנייה גם מרופא מומחה בפסיכיאטריה

 סדנאות וקבוצות תמיכה

מכבי מפעילה סדנאות, קבוצות וקבוצות תמיכה במגוון רחב של נושאים בכל רחבי הארץ.
שירותי עבודה סוציאלית מכבי