24 יולי 2021 ט"ו אב תשפ"א
עדכון אחרון:  01.01.2019 

ניתוחים והליכים פולשניים בארץ - תנאי הזכאות

זכאות זו מתייחסת לניתוחים ופעולות כירורגיות פולשניות שיבוצעו בארץ, שנובעות מצורך רפואי ולא אסתטי (הוצאת שומות, פילינג ועוד).
עדכון אחרון:  01.01.2019 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

מתוקף סל הבריאות זכאים כל חברי מכבי לניתוח:
- בבית חולים אסותא - בתנאי שהרופא המנתח הוא בהסכם עם מכבי.
- בבית חולים ציבורי.
 

הזכאות 

ניתוח במסגרת סל הבריאות הממלכתי.

איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים ובבתי חולים של אסותא.

כמה זה עולה? 

 • בבתי החולים של אסותא ובבתי החולים הציבוריים יינתן טופס התחייבות ללא עלות.
 • בבית חולים אסותא אשדוד, תושבי אשדוד פטורים מהבאת טופס התחייבות.
   

ניתוחים המצריכים אישור מקדים של ועדת רופאי מכבי

ישנם ניתוחים המצריכים אישור מקדים של מכבי, טרם ביצוע הניתוח. האישור ניתן על ידי יועץ או וועדה מייעצת במכבי.
ייעוץ זה מתבצע על ידי מומחים בכירים בתחום הרלוונטי ונערך כדי לוודא שקיימת הצדקה רפואית לביצוע פעולה פולשנית זאת, וכן כדי לוודא שהמטופל עבר בירור והערכה בלתי פולשניים מקובלים טרם ביצוע פעולה פולשנית.
אם כבר הוגשה עבורך בקשה לאישור הניתוח, ניתן לבדוק האם הבקשה אושרה באמצעות מכבי Online.
לצפייה בסטטוס הבקשה באתר מכבי Online >

רשימת הניתוחים הדורשים אישור מראש על ידי ועדה

הניתוחים המצריכים קבלת הנחיות מהרופא המנתח לגבי פניה לאישור מקדים:

הניתוחים הגניקולוגיים הבאים בלבד

יש לעבור הליך של ייעוץ מקדים כתנאי לביצוע הניתוחים הגינקולוגיים הבאים:
 • היסטרוסקופיה ניתוחית
 • כריתת רחם בכל שיטה
 • כריתת ציסטה שחלתית/טפולה/טפולות
 • כריתת מיומה בהיסטרוסקופיה
 • תיקון דליפת שתן באמצעות שתל – TVT/O
   

צנתורים

על מנת לבצע צנתור לב אלקטיבי, יש לעבור הליך של ייעוץ מקדים כתנאי לקבלת אישור התחייבות ומימון הצנתור. הייעוץ נדרש עבור כלל הצנתורים האלקטיביים - הן אלו שיתבצעו במסגרת בתי החולים הציבוריים והן אלו שיתבצעו על ידי רופאי מכבי או מצנתרים הפועלים באופן פרטי בבתי חולים פרטיים.

ניתוחי עפעפיים

ניתוח זה לא נכלל בסל הבריאות. לפיכך מינתה מכבי גורם מקצועי שתפקידו לקבוע על פי אמות מידה רפואיות, אם קיימת הצדקה לאישור הניתוח בהשתתפות מכבי.

תהליך מימוש הזכאות

 1. הפניית רופא - לכל הליך כירורגי (ניתוח, או בדיקת ביופסיה) נדרשת הפניית רופא לניתוח.
 2. טופס התחייבות - לקבלת טופס התחייבות יש לפנות למזכירות המרכז הרפואי, או להגיש בקשה במכבי Online או דרך אפליקציית מכבי. יש לצרף לבקשה את הפניית הרופא לניתוח.
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין
 • טופס ההתחייבות יכלול את כל מרכיבי הניתוח: אשפוז בבית החולים, שכר המנתח ושכר הרופא המרדים.
 • אביזר מושתל - במידה שנדרש הליך רופאי שבמהלכו מושתל אביזר, יש לבדוק בזכאות אביזרים מושתלים אם האביזר כלול בהתחייבות.
  לצפייה והדפסה של טופס ההתחייבות ב-Online >
3. תיאום תור לניתוח - יש לפנות עם הפניית הרופא וטופס ההתחייבות לבתי החולים שבהסכם על מנת לתאם תור לניתוח.
 

זמני המתנה לניתוחים והליכים כירורגים

מטופלי דיאליזה, חולים אונקולוגיים וחולים שאובחנה אצלם מחלת כלי דם

לניתוחים וההליכים הכירורגים הבאים הוגדרה תקופת המתנה לקבלת תור. במידה שלא ימצא תור באחד מבתי החולים שבהסכם במסגרת זמן ההמתנה שהוגדר, ניתן יהיה לפנות לקבלת השירות בבית חולים או מרפאה שאינה בהסכם, ובתנאי שזמן ההמתנה קצר מזה שבבתי החולים שבהסכם.
 • תקופת המתנה שלא תעלה על 30 יום - לניתוחים אלקטיביים לחולים אונקולוגיים הנובעים ישירות מהמחלה האונקולוגית.
 • תקופת המתנה שלא תעלה על 21 יום - לפרוצדורות הבאות בתחום פתולוגית כלי הדם:
  • חולי דיאליזה - יצירת נצור עורקי - ורידי (כולל צנטור טיפולי של הנצור או השתל) באשפוז יום או באשפוז מלא.
  • טיפול מפרצת - סגירת מפרצת מוחית, טיפול באאורטה בטנית (כולל השתלת אביזר תומך)
    
על מנת לקבל אישור לבצע את הטיפול בבית חולים או מרפאה שאינה בהסכם,יש לשלוח למזכירות המרכז הרפואי את הפניית הרופא ואת הזימון שניתן מבית החולים שבהסכם (כולל התאריך שעולה על מספר הימים שהוגדר בתקופת ההמתנה).