28 מרץ 2020 ג' ניסן תש"פ

הבהרה משפטית

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רפואי ובריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך שהוא רופא, רוקח, תזונאי, פיזיותרפיסט או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני.
 
מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/מצוטטים/מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע שלכם בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.
 
התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.
אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
 
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן למכבי שירותי בריאות. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של מכבי שירותי בריאות מראש ובכתב.
 
מכבי שירותי בריאות והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ושיבוש תכנים לא חוקי. מכבי שירותי בריאות והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.
 
מכבי שירותי בריאות והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.
 
מכבי שירותי בריאות מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם מכבי שירותי בריאות תהא רשאית, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
בהכנסת תכנים לאתר מכבי שירותי בריאות אתה מצהיר בזאת במפורש כי הינך בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וכי אתה מרשה למכבי שירותי בריאות בעצם הכנסת התכנים לאתר, לעשות בהם כל שימוש, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למכבי.
אתה מאשר כי ידוע לך שמכבי שירותי בריאות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מידע זה, באופן מלא, באופן חלקי או לא לפרסמו כלל.
 
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


זכויות מבוטחי /חברי מכבי

פירוט בנוגע לזכויותיהם של מבוטחי /חברי מכבי שירותי בריאות יופיע אך ורק תחת אחת מהכותרת הבאות: "זכויות מבוטחי מכבי", "שירותים וזכויות המבוטחים", "זכויות חברי מכבי" פרט למחירון התרופות.
 
כל הזכויות המפורטות באתר למבוטחי /חברי שירותי הבריאות הנוספים של תכניות הביטוח "מכבי כסף","מכבי זהב" ו-"מכבי שלי" כפופות למפורט בתקנון שירותי הבריאות הנוספים לשנים 2013-2014. 
שינוי שם התכנית "מגן זהב" ב"מכבי זהב" ו"מגן כסף" ב"מכבי כסף":
החל מיום 15 במאי 2017 הוחלף שם הרובד הביטוחי "מגן זהב" בשם "מכבי זהב". כמו כן, החל מיום 5 ביולי 2017 הוחלף שם הרובד הביטוחי "מגן כסף" בשם "מכבי כסף".
לא נעשה שינוי בתכולת הכיסוי של "מגן זהב" או "מגן כסף", השתנו רק שמות הרבדים הביטוחיים.
עד להשלמת עדכון שמות הרובדים הביטוחיים, בכול המקומות בהם מופיע השם הישן (היינו "מגן זהב" או "מגן כסף"), הכוונה היא ל"מכבי זהב" או "מכבי כסף", בהתאמה.
 

מענה לפניות

אנו עושים מאמץ לענות בהקדם על פניות גולשים ופניות מבוטחים המועברות דרך האתר. פנייה דרך האתר אינה מיועדת לנושאים הדורשים מענה מיידי מגורם רפואי.
במקרים דחופים יש לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה בטלפון 3555*, 24 שעות ביממה, או אל המרכז  הרפאוי של מכבי הקרוב למקום מגוריכם בשעות הפעילות.

תרגום לשפות על ידי מנוע התרגום של גוגל

באפשרותכם לתרגם את מרבית עמודי האתר לשפה רצויה, בעזרת שימוש במנוע התרגום של גוגל (Google Translate).
הפעלת התרגום מתבצעת על ידי הקלקה על הקישורית "תרגם" שבראש העמוד ובחירת שפה רצויה ברכיב שייפתח.
כדי לאפשר את ביצוע התרגום יש לוודא שהדפדפן מאפשר טעינת JavaScript.

התרגום המתבצע בעזרת מנוע התרגום של גוגל הוא תרגום "מכונה". מכבי אינה אחראית לאיכות התרגום.
איכות התרגום הזה אינה משתווה לזו של תרגום המתבצע על ידי אדם מיומן. ניתן לצפות שככול שגוגל ישפרו את מנוע התרגום כך תשתפר איכות התרגום.

'קוקיס' (Cookies)

'קוקיס' הם קבצי טקסט קטנים שיוצר הדפדפן של המשתמש, בעקבות בקשה של אתר בו גולש המשתמש. קבצים אלו מאפשרים לאתר שגרם ליצירתם 'לזכור' פעולות שבצע המשתמש באתר, לרבות דפים בהם גלש או פרטים שמילא בטופס מסוים. חלק מהקבצים הללו נמחקים עם סגירת הדפדפן וחלקם נשמר על מחשב המשתמש.
אתר מכבי שירותי בריאות גורם ליצירת קבצי 'קוקיס' על מחשב המשתמש רק לנוחות המשתמש ומכבי אינה עושה כול שימוש במידע הכלול בקבצים אלו.
למעלה מזאת, אתר מכבי מאפשר למשתמש למחוק את היסטוריית הגלישה שלו באתר מכבי בעזרת שימוש בכפתור 'היכן הייתי' שנמצא בראש העמוד בצד שמאל. הדבר בהחלט מומלץ כאשר אתם גולשים ממחשב ציבורי, או בנסיבות שאין אתם חפצים שהגולש הבא באתר (מאותו מחשב) יידע באלו עמודים ביקרתם.
יחד עם האמור, משתמש שאינו חפץ לאפשר למכבי ליצור קבצי 'קוקיס' יכול למנוע זאת על ידי שינוי הגדרות של הדפדפן או לגלוש תחת החלופה האנונימית (incognito ) שמאפשר הדפדפן. 

שימוש בכלי ניטור

אתר maccabi4u.co.il עושה שימוש בשירות "גוגל אנליטיקס" לשם איסוף נתונים סטטיסטיים על תנועת הגולשים. המידע הנאסף כולל נתוני גלישה הנוגעים לעמודים שבוקרו, משך השהייה בעמודים וקישורים שנלחצו. הנתונים מועברים לגורמים מקצועיים לשם ניתוחם ועיבודם.

נדגיש שאין מדובר בנתונים אישיים. איסוף הנתונים הוא לצורך שיפור השירות באתר ולצורכי שיווק.

מכבי לא אישרה לחברת גוגל, שהיא הבעלים של גוגל אנליטיקס, שיתוף מידע או שימוש במידע שנאסף ואינה סוחרת במידע או מעבירה אותו לצד שלישי.

בנוסף, מכבי אוספת מידע אודות נתוני הגלישה של חברי מכבי הפונים לאתר על ידי הקלקה על קישור שמכבי דיוורה להם.

מידע זה נאסף ונשמר בקפדנות במערכות המחשוב של מכבי, על פי מפתח תעודת הזהות של הגולש. הנתונים הללו נאספים לצורך טיוב השירות של מכבי, ומכבי אינה סוחרת במידע או מעבירה אותו לצד שלישי.

הגלישה באתר מהווה הסכמה לאיסוף והעברת הנתונים כאמור.

תנאי שימוש נוספים בפורום ובצ'אט

הנך מתחייב/ת שבהוספת הודעה לפורום, תוכן ההודעה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות. ושלא יהיה בהודעה משום עבירה על חוק כלשהו.


מחיקת תכני הגולשים

"מכבי שירותי בריאות" רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים בפורומים, ואף לאסור על משתמש לכתוב בפורומים על פי שיקול דעתה הבלעדי. "מכבי שירותי בריאות" לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש/ת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים או אי הסרתם.
 
מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעת מכבי מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש/ת, ואשר מהווה הפרה של כל דין ו/או פוגע באופן כלשהו בצד שלישי ו/או מפר הוראה מתקנון זה, "מכבי שירותי בריאות" תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
זכר/י את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תכנים לפורומים, וככל שהתוכן שאת/ה מעלה יקר לליבך, אנא שמר/י ממנו העתק.


תנאי שימוש ברכיבי שיתוף מידע במסגרת אתר facebook

השימוש באפשרויות השונות של שיתוף מידע מרכיבי  "Like" , "אהבתי ו "פייסבוק" באחריות המשתמש וחושף את בחירת המידע שלו לאחרים בהתאם להגדרות הפרטיות שהוגדרו על ידו באתר www.facebook.com.
יחד עם זאת, מכבי רואה חשיבות רבה בשמירת הפרטיות של מבוטחיה ושל הציבור הרחב שיעשה שימוש בשירות זה, ועושה ככל שביכולתה, ואף קוראת לך הגולש, להימנע מהעלאת שאלות שיש בהן מידע פרטני או כזה העלול לפגוע בפרטיותך או אנשים קרובים לך, ולהפנות שאלות אלו לאפיק ההודעות הישירות שבפייסבוק – ראה קישורית לתנאי השימוש בדף הפייסבוק של מכבי.