18 אוקטובר 2018 ט' חשון תשע"ט
עדכון אחרון:  11.04.2016 

ניתוח להסרת עודפי עור - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  11.04.2016 

זכויות חברי מכבי במסגרת סל מכבי

  •  לתשומת לבכם בהתאם לתיקון שנערך בחוק, לא יינתנו החזרים בגין ביצוע ניתוחים פרטיים, שיבוצעו החל מיום 1.7.16. מיום זה ואילך ניתן יהיה לממש את הזכות לניתוח פרטי בארץ בתשלום השתתפות עצמית מופחתת בלבד. ההשתתפות העצמית תכלול את כל מרכיבי הניתוח לרבות  הוצאות חדר ניתוח, שכר המנתח ואביזרים מושתלים (ככל שיידרשו). למידע נוסף >>

 השירות אינו כלול בסל הבריאות הממלכתי וניתן לחברי מכבי בלבד, במסגרת סל מכבי.

 

הזכאות

הזכאות היא לניתוח להסרת עודפי עור, לאחר ירידה קיצונית במשקל (בניתוח בריאטרי או ללא ניתוח).
מימושה מותנה באישור מקדים של ועדה במכבי המאשרת הסרת עודפי עור.

מי זכאי

כלל חברי מכבי אשר קבלו אישור מתאים של ועדה מאשרת במכבי. הזכאות אינה נכללת בסל הבריאות הממלכתי אלא בסל מכבי.
אנשים שעברו ניתוח בריאטרי (קיצור קיבה / מעקף קיבה / שירוול קיבה) ואנשים שירדו במשקל באופן קיצוני, סובלים לעתים מעודפי עור שניתנים להסרה רק על ידי ניתוח. ניתוח זה אינו כלול בסל הבריאות הממלכתי. מכבי מינתה ועדה שתפקידה לקבוע, על פי אמות מידה רפואיות, אם קיימת הצדקה לניתוח על חשבון מכבי. רק במקרה שהוועדה מאשרת מראש את ביצוע הניתוח ניתן לבצעו על חשבון מכבי.

עלות

הניתוח הוא ללא עלות, בכפוף לאישור הוועדה לאישור ניתוחים להסרת עודפי עור.
לאחר אישור הוועדה יינתן טופס התחייבות כספית, ללא השתתפות עצמית.

היכן

הליך מימוש הזכאות

טרם הניתוח נדרש אישור מראש של הוועדה לניתוח הסרת עודפי עור.
  • לא יאושרו החזרים בדיעבד מבלי שנתקבל טרם הניתוח אישור של הוועדה.
 

1. פנייה לוועדת האישורים

טרם פנייה לוועדה יש להצטייד בהפנייה שצריכה להינתן על ידי כירורג פלסטי, או על ידי רופא יועץ במרפאות חוץ של בתי החולים. ניתן לצרף להפנייה מסמכים רפואיים דוגמת תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן, מסמכים רפואיים המעידים על מצב נפשי.
בנוסף, יש למלא טופס בקשה לוועדה לאישור ניתוח הסרת עודפי עור.
את הטופס, בצירוף מכתב ההפנייה והמסמכים הרפואיים יש לשלוח לוועדה באזור מגוריכם, אשר תזמן את המבקש להופיע בפני הוועדה.
לוועדה במחוז צפון 
 
לוועדה במחוזות מרכז ושרון
 
לוועדה במחוזות ירושלים שפלה ודרום
 

2. הופעה בפני הוועדה

כשבועיים לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, ישלח אל החבר זימון באמצעות דואר ישראל או דואר אלקטרוני (מייל). הוועדה מתכנסת לערך אחת לחודש, וחברים בה רופאים כירורגים פלסטיים ורכז הוועדה.

3. החלטות הוועדה

תשובת הוועדה תישלח בכתב לחבר בתוך 14 ימי עבודה מיום התכנסות הוועדה.
אישור בקשה: יישלח מכתב אישור באמצעות דואר או דואר אלקטרוני. עם מכתב האישור יש לפנות למרכז הרפואי (הסניף) לקבלת התחייבות כספית לניתוח.
  • דחיית בקשה: ישלח מכתב דחייה מנומק באמצעות דואר או דואר אלקטרוני, בחתימת חברי הוועדה.
  • תשובת ביניים: במקרים שבהם קיימת התלבטות או חסר מידע, יישלח לחבר מכתב או שתבוצע פניה טלפונית.
 
ערעור על החלטת הוועדה: יש לשלוח ערעור בכתב בצירוף 2-3 תמונות של האזור המבוקש לפקס 03-7958763 או למייל:
vadat-or@mac.org.il

4. קבלת התחייבות כספית לביצוע הניתוח

את אישור הוועדה לניתוחי הסרת עודפי עור יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) לצורך קבלת התחייבות כספית עבור בית החולים שבהסכם בו יתבצע הניתוח.
ניתן לבקש התחייבות דרך אתר
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו