22 ספטמבר 2021 ט"ז תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  11.04.2016 

ניתוח להסרת עודפי עור - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  11.04.2016 

זכויות חברי מכבי שלי

חברי מכבי שלי נהנים מהאפשרות לבחור מנתח מרשימת הרופאים שבהסדר. גובה ההשתתפות העצמית עבור חברי מכבי שלי יהיה נמוך יותר מאשר מכבי זהב.

אנשים שעברו ניתוח בריאטרי (המכונה גם "קיצור קיבה", "מעקף קיבה" או "שרוול") ואנשים שירדו במשקל באופן קיצוני, סובלים לעתים מעודפי עור שניתנים להסרה רק על ידי ניתוח. ניתוח זה אינו כלול בסל הבריאות הממלכתי, אך הוא ניתן לחברי מכבי במסגרת סל מכבי.
מכבי מינתה ועדה שתפקידה לקבוע, על פי אמות מידה רפואיות, אם קיימת הצדקה לניתוח. בוועדה חברים רופאים כירורגים פלסטיים ורכז הוועדה. אם הוועדה מאשרת מראש את ביצוע הניתוח, ניתן לבצע את הניתוח ללא עלות באסותא ובבתי חולים שבהסכם.
חברים בביטוחים המשלימים נהנים מהאפשרות לבחור מנתח מבין רשימת הרופאים שבהסדר. במקרה זה הניתוח יתבצע בתשלום השתתפות עצמית.

זכויות הנובעות מסל מכבי

ניתוח ללא בחירת רופא

 הזכאות 

ניתוח להסרת עודפי עור, לאחר ירידה קיצונית במשקל (בעקבות ניתוח בריאטרי או ללא ניתוח).
הניתוח מותנה באישור מקדים של ועדה במכבי המאשרת ניתוחי הסרת עודפי עור.

מי זכאי? 

כל חברי מכבי אשר יקבלו אישור לניתוח הסרת עודפי עור מן הוועדה המאשרת במכבי.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.
לא יאושרו החזרים בדיעבד מבלי שנתקבל אישור מקדים של הוועדה לפני הניתוח .

 איפה ניתן השירות? 

הניתוח מתבצע בבית החולים אסותא, בבתי חולים ציבוריים ובבתי חולים שבהסכם.
לרשימת בתי החולים הציבוריים שבהסכם >
למידע נוסף על אסותא >
ישיבות הוועדה המאשרת את הניתוח מתקיימות ב-3 מוקדים: צפון, מרכז-שרון, וירושלים-שפלה-דרום.

 תנאים והבהרות 

1. פנייה לוועדת האישורים

לפני הניתוח נדרש אישור מראש של הוועדה לניתוח הסרת עודפי עור. לפני פנייה לוועדה יש להצטייד בהפנייה מכירורג פלסטי או מרופא יועץ במרפאות חוץ של בתי החולים. ניתן לצרף להפניה מסמכים רפואיים דוגמת תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן ומסמכים המעידים על מצב נפשי.
בנוסף, יש למלא טופס בקשה לוועדה לאישור ניתוח הסרת עודפי עור.
את הטופס, בצירוף מכתב ההפניה והמסמכים הרפואיים, יש לשלוח לוועדה באזור מגוריכם, אשר תזמן את המבקש להופיע בפני הוועדה.
לוועדה במחוז צפון 
לוועדה במחוז מרכז או שרון:
לוועדה במחוזות דרום או ירושלים והשפלה

2. הופעה בפני הוועדה

כשבועיים לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, יישלח אל החבר זימון בדואר או בדואר האלקטרוני. הוועדה מתכנסת לערך אחת לחודש.

3. החלטות הוועדה

תשובת הוועדה תישלח בכתב לחבר בתוך 14 ימי עבודה מיום התכנסות הוועדה.
אישור בקשה: יישלח מכתב אישור באמצעות דואר או דואר אלקטרוני. עם מכתב האישור יש לפנות למרכז הרפואי (הסניף) לקבלת התחייבות כספית לניתוח.
 • דחיית בקשה: ישלח מכתב דחייה מנומק באמצעות דואר או דואר אלקטרוני, בחתימת חברי הוועדה.
 • תשובת ביניים: במקרים שבהם קיימת התלבטות או חסר מידע, יישלח לחבר מכתב או שתבוצע פניה טלפונית.
   
ערעור על החלטת הוועדה: יש לשלוח ערעור בכתב בצירוף 2-3 תמונות של האזור המבוקש לפקס 03-7958708 או למייל:
vadat-or@mac.org.il

4. קבלת התחייבות כספית לביצוע הניתוח

את אישור הוועדה לניתוחי הסרת עודפי עור יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) לצורך קבלת התחייבות כספית עבור בית החולים שבהסכם בו יתבצע הניתוח.
ניתן לבקש התחייבות דרך אתר מכבי Online:
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >
 • אישור הוועדה תקף לשנה. אם חלפה שנה מיום האישור וטרם בוצע ניתוח, יש לפנות לרכזת הוועדה במחוז הרלוונטי בבקשה להאריך את תוקף האישור.
 • זכויות הנובעות ממכבי כסף

  זכאות "מכבי שלי" זהה לזכאות "מכבי כסף", אולם חברי "מכבי שלי" ישלמו השתתפות עצמית נמוכה יותר על הניתוח.

  ניתוח עם בחירת מנתח מרשימת הרופאים שבהסדר

   הזכאות 

  ניתוח להסרת עודפי עור, עם בחירת רופא מרשימת הרופאים שבהסדר.
  הניתוח מותנה באישור מקדים של ועדה במכבי המאשרת ניתוחי הסרת עודפי עור.

  מי זכאי? 

  כל חברי מכבי אשר יקבלו אישור לניתוח הסרת עודפי עור מן הוועדה המאשרת במכבי.

   כמה זה עולה? 

  • בכל בתי החולים והמרפאות תיגבה השתתפות עצמית בהתאם למפורט ברשימת היועצים והמנתחים >
  • ההשתתפות העצמית שתיגבה נגזרת מהעלות הכוללת של מרכיבי ההוצאה בניתוח לרבות: הוצאות בית חולים, שכר מנתח ומרדים (שאינו פרטי), ואביזרים מושתלים ככל שיידרשו.
  • בכל מקרה, לא יינתן החזר בגין ההשתתפות העצמית ששולמה.
    

   איפה ניתן השירות? 

  הניתוח יתבצע באסותא ובבתי חולים שבהסכם, אצל רופאים מהרשימה הבאה:

   תנאים והבהרות  

  1. פנייה לוועדת האישורים

  לפני הניתוח נדרש אישור מראש של הוועדה לניתוח הסרת עודפי עור. לפני פנייה לוועדה יש להצטייד בהפנייה מכירורג פלסטי או מרופא יועץ במרפאות חוץ של בתי החולים. ניתן לצרף להפניה מסמכים רפואיים דוגמת תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן ומסמכים המעידים על מצב נפשי.
  בנוסף, יש למלא טופס בקשה לוועדה לאישור ניתוח הסרת עודפי עור.
  את הטופס, בצירוף מכתב ההפניה והמסמכים הרפואיים, יש לשלוח לוועדה באזור מגוריכם, והיא תזמן את המבקש להופיע בפני הוועדה.
  לוועדה במחוז צפון 
  לוועדה במחוז מרכז או שרון:
  לוועדה במחוזות דרום או ירושלים והשפלה

  2. הופעה בפני הוועדה

  כשבועיים לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, יישלח אל החבר זימון בדואר או בדואר האלקטרוני. הוועדה מתכנסת לערך אחת לחודש.

  3. החלטות הוועדה

  תשובת הוועדה תישלח בכתב לחבר בתוך 14 ימי עבודה מיום התכנסות הוועדה.
  אישור בקשה: יישלח מכתב אישור באמצעות דואר או דואר אלקטרוני. עם מכתב האישור יש לפנות למרכז הרפואי (הסניף) לקבלת התחייבות כספית לניתוח.
  • דחיית בקשה: ישלח מכתב דחייה מנומק באמצעות דואר או דואר אלקטרוני, בחתימת חברי הוועדה.
  • תשובת ביניים: במקרים שבהם קיימת התלבטות או חסר מידע, יישלח לחבר מכתב או שתבוצע פניה טלפונית.
    
  ערעור על החלטת הוועדה: יש לשלוח ערעור בכתב בצירוף 2-3 תמונות של האזור המבוקש לפקס 03-7958708 או למייל:
  vadat-or@mac.org.il

  4. קבלת התחייבות כספית לביצוע הניתוח

  את אישור הוועדה לניתוחי הסרת עודפי עור יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) לצורך קבלת התחייבות כספית עבור בית החולים שבהסכם בו יתבצע הניתוח.
  ניתן לבקש התחייבות דרך אתר מכבי Online:
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >
  • אישור הוועדה תקף לשנה. אם חלפה שנה מיום האישור וטרם בוצע ניתוח, יש לפנות לרכזת הוועדה במחוז הרלוונטי בבקשה להאריך את תוקף האישור.
  כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >