04 יולי 2022 ה' תמוז תשפ"ב

אודות התוכנית

תנאי העסקה

חוזה ההעסקה לרופאים המתמחים ברפואת משפחה במכבי, מעודכן ומשופר לטובתכם ולרווחתכם.
כמי שמאמינים בשקיפות, אנחנו רואים לנכון לשתף אתכם בעקרונות תנאי ההעסקה של חוזה זה, בשלב כה מוקדם בתהליך:
 • עם סיום תהליך המיון וקבלתכם להתמחות, תחתמו על הסכם העסקה מול מכבי, ובו יפורטו כל זכויותיכם וחובותיכם במהלך תקופת ההתקשרות.
 • עם סיום ההתמחות יהיה עליכם להתחייב להמשיך ולעבוד במכבי כרופאי משפחה לתקופה נוספת, שמשכה כשלוש שנים.
 • השכר במכבי מורכב משכר בסיס ותשלומים נוספים.
 • שכר הבסיס יתעדכן עם התקדמותכם בתוכנית ההתמחות, ובתנאי שעברתם בהצלחה שלבים מסוימים, כדוגמת: הצלחה בבחינת שלב א', הצלחה בבחינת שלב ב' וקבלת תעודת מומחה.
 • על שכר הבסיס במלואו מופרשים כספים לתנאים סוציאליים וקרן השתלמות לזכותכם ולרווחתכם.
 • כמתמחים במכבי, אתם מחויבים לעבוד 40 שעות עבודה שבועיות, מהן 4 שעות השתלמות. נדגיש, כי לימודי ההמשך מהווים חלק משעות ההשתלמות, כך שבפועל עליכם יהיה לעבוד 32-36 שעות עבודה שבועיות.
 • את ההתמחות תבצעו במרפאות ומתקני מכבי/ בתי-חולים/ מרפאות/ מכונים, במרחק שלא עולה על 50 ק"מ ממקום מגוריכם.
   
  הנוסח המלא של החוזה הוא המחייב; עליכם לעיין בתנאי החוזה עם קבלתו.
   
 

תוספת פריפריה

כחלק מרצוננו במכבי לשוויוניות בטיפול ולשיפור איכות רפואת המשפחה באזורי הפריפריה במדינת ישראל, אנו מתמרצים מתמחים אשר בוחרים להתמחות בפריפריה (דרומית לקו אשדוד - גן יבנה וצפונית מזרחית לחיפה והקריות). במידה ותבחרו בהתמחות מעין זו, תהיו זכאים לתוספת פריפריה.