18 אוגוסט 2022 כ"א אב תשפ"ב

עמותת קרן מכבי

"קרן מכבי" היא עמותה הפועלת לצידה של "מכבי שירותי בריאות" ועוסקת בתחום רווחת חברי הקרן.
כ-1,650,000 חברי מכבי אשר חברים בקרן מכבי, זכאים להנות משירותי העמותה.
החברות בקרן מקנה זכויות לשירותי רווחה שונים שאינם ניתנים על ידי "מכבי שירותי בריאות", וזאת על פי תקנות העמותה ומסמך הזכויות והחובות (מז"ח).

עיקרי שירותי העמותה

סיוע כספי למימון טיפולים רפואיים

סיוע כספי במימון טיפולים רפואיים לחברי הקרן שהכנסותיהם מתחת לקו העוני וכן סיוע למשפחות לילדים אוטיסטיים וסומטיים בעלי נכויות התפתחויות קשות, במימון טיפולים פארא רפואיים המוכרים על ידי מכבי שירותי בריאות, אשר הכנסתם הינה עד פי 3 מהשכר הממוצע במשק. גיל הילד הנתמך לא יעלה על 18 שנים.
להגשת בקשה יש להעביר את הטפסים המקוריים למרכז הרפואי (הסניף). לאיתור מרכז רפואי >
 

הלוואות לצורך מימון טיפולים רפואיים או רכישת אביזרים רפואיים

קרן מכבי מציעה הלוואות ללא ריבית ובהצמדה למדד בלבד למימון טיפולים רפואיים.
להורדת טופס בקשה להלוואה >
להגשת בקשה יש להעביר את הטופס למרכז הרפואי (הסניף). לאיתור מרכז רפואי >
לחילופין, ניתן לשלוח את הטופס בדואר למשרדי קרן מכבי בכתובת קויפמן 2, תל אביב, מיקוד 6801294.
 

מלגות ללימודי רפואה ומקצועות הבריאות

קרן מכבי שמה לה למטרה לטפח את הדור הבא של הרופאים והמטפלים. לשם כך, מעניקה הקרן מלגות ללימודי רפואה ומקצועות הבריאות.
הגשת הבקשות השנתית תפתח בכל שנה ב-1 בנובמבר, באמצעות טופס מקוון באתר קרן מכבי.
 


פעילויות רווחה וסיוע לקהילה

קרן מכבי מסייעת בפעולות רווחה ומעורבות חברתית ומקדמת תוכניות התנדבות בקהילה.
  •   שימו לב:
  • חלק מהשירותים המפורטים לעיל מותנים בתקופת המתנה המפורטת ב:
    מסמך זכויות וחובות קרן מכבי >
  •  תקנות העמותה >
  • החברות בקרן אינה חובה והינה רשות בלבד ונפרדת מהחברות ב"מכבי שירותי בריאות" או מתוכניות השב"ן.
  • מבוטחי מכבי רשאים להצטרף לקרן על פי בחירתם ורשאים לבטל את חברותם במתן הודעה בכתב בכל עת. ביטול החברות בקרן לא ישפיע בשום צורה על זכויות המבוטחים ב"מכבי שירותי בריאות" או על זכויותיו בשירותי הבריאות הנוספים ככל שהמבוטחים רכשו זכויות בשירותים אלה.
  • התשלום לחברות בקרן הוא 0.76 ₪ לחודש, נכון לחודש יולי 2022. לחבר בוגר, מעל גיל 19.
  • אפשר לצפות בתאריך ההצטרפות שלכם לקרן מכבי באתר מכבי Online. הנחיות לצפייה בתאריך ההצטרפות לקרן מכבי >
 
את הטופס המלא ניתן להעביר לפקס 03-7463156 או למייל של "פניות הציבור של קרן מכבי"  בכתובת pniot_kerenmaccabi@mac.org.il 
או להגיש במרכז הרפואי הקרוב. לאיתור מרכז רפואי>
הפסקת חברות תעשה בכתב ובחתימתו של החבר על טופס בקשה לביטול חברות, את הטופס המלא ניתן להעביר לפקס 03-7463156 או למייל של "פניות הציבור של קרן מכבי"  בכתובת pniot_kerenmaccabi@mac.org.il 
או להגיש במרכז הרפואי הקרוב. לאיתור מרכז רפואי>
כל האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי, וכפוף לתקנות העמותה ולמסמך הזכויות והחובות.