25 ספטמבר 2018 ט"ז תשרי תשע"ט

עמותת קרן מכבי

"קרן מכבי" הינה עמותה הפועלת לצידה של "מכבי שירותי בריאות" ועוסקת בתחום רווחת חברי הקרן.
כ-1,600,000 חברי מכבי אשר חברים בקרן מכבי, זכאים להנות משירותי העמותה.
החברות בקרן מקנה זכויות לשירותי רווחה שונים שאינם ניתנים על ידי "מכבי שירותי בריאות", וזאת על פי תקנות העמותה ומסמך הזכויות והחובות (מז"ח).

עיקרי שירותי העמותה

סיוע כספי

סיוע כספי במימון טיפולים רפואיים לחברי הקרן שהכנסותיהם מתחת לקו העוני וכן סיוע למשפחות לילדים אוטיסטיים וסומטיים בעלי נכויות התפתחויות קשות, במימון טיפולים פארא רפואיים המוכרים על ידי מכבי שירותי בריאות, אשר הכנסתם הינה עד פי 3 מהשכר הממוצע במשק. גיל הילד הנתמך לא יעלה על 18 שנים.
להגשת בקשה: יש להעביר את הטפסים המקוריים לסניף מכבי הקרוב אליכם.

הלוואות לחברי הקרן

הקרן מציע הלוואות ללא ריבית ובהצמדה למדד בלבד למימון טיפולים רפואיים.
להורדת טופס בקשה להלוואה >>
דרכים להגשת בקשה:
 • בסניפי מכבי. לאיתור סניף >>
 • בדואר למשרדי קרן מכבי בכתובת קויפמן 2, תל אביב מיקוד 6801294
 

מלגות ללימודי רפואה ומקצועות הבריאות

קרן מכבי שמה לה למטרה לטפח את הדור הבא של הרופאים והמטפלים. לשם כך, מעניקה הקרן מלגות ללימודי רפואה ומקצועות הבריאות.
דרכים להגשת בקשה:
 • הגשת הבקשות השנתית תפתח בתאריך 01/11/2018, באמצעות טופס מקוון באתר קרן מכבי.
 

פעילויות רווחה וסיוע לקהילה

קרן מכבי מסייעת בפעולות רווחה ומעורבות חברתית ומקדמת תוכניות התנדבות בקהילה.
לאיתור סניף >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
 •   שימו לב,
 • חלק מהשרותים המפורטים לעיל מותנים בתקופת המתנה המפורטת ב:
  מסמך זכויות וחובות קרן מכבי >>
 •  תקנות העמותה>>
 • החברות בקרן אינה חובה והינה רשות בלבד ונפרדת מהחברות ב"מכבי שירותי בריאות" או מתוכניות השב"ן.
 • מבוטחי מכבי רשאים להצטרף לקרן על פי בחירתם ורשאים לבטל את חברותם במתן הודעה בכתב בכל עת. ביטול החברות בקרן לא ישפיע בשום צורה על זכויות המבוטחים ב"מכבי שירותי בריאות" או על זכויותיו בשירותי הבריאות הנוספים ככל שהמבוטחים רכשו זכויות בשירותים אלה.
 • התשלום לחברות בקרן הוא 0.72 ₪ לחודש, נכון לחודש יולי 2018. עבור חבר בוגר, מעל גיל 19.
 • טופס בקשת הצטרפות לקרן מכבי>>
כל האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי, וכפוף לתקנות העמותה ולמסמך הזכויות והחובות, אותם ניתן לקבל בסניפי "מכבי שירותי בריאות".