04 אוגוסט 2021 כ"ו אב תשפ"א
עדכון אחרון:  06.04.2021 

זכויות ניצולי שואה


הזכויות של ניצולי שואה ונכים בשל רדיפות הנאצים ניתנות במכבי מתוקף הסכמים שונים שנחתמו מול משרד האוצר - הרשות לזכויות ניצולי שואה ומול מדינות גרמניה.
עדכון אחרון:  06.04.2021 
החברים הזכאים מוגדרים על פי רשימות הכוללות פירוט: נתונים אישיים, ההסכם על פיו ניתנת הזכאות, תאריך תחילת זכאות וצירוף רשימת המחלות שהוכרו כקשורות להיותם נפגעי נאצים.
הרשימות מועברות לקופות החולים אחת לתקופה מהרשות לזכויות ניצולי שואה, ממשרד האוצר וממדינות גרמניה.
חבר מכבי שנכלל באחת הקבוצות המפורטות בהמשך ולא קיבל את הזכויות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.
לנוחיותכם קישור לאתר של הרשות לזכויות ניצולי שואה  ושל עמותת אביב לניצלי שואה, המרכז את הזכויות של ניצולי השואה מהארגונים השונים (ייפתח בדפדפן נפרד).

מי זכאי? 

הזכויות משתנות לפי הגדרתם של הניצולים במשרד האוצר:

נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבת בריאות מגרמניה על פי החוק הגרמני

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא – הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל.

ההטבה

 1. פטור מהשתתפות עצמית בעבור תרופות בסל הבריאות.
 2. פטור מהשתתפות עצמית על תרופות שאינן בסל הבריאות אם הן קשורות למחלות המוכרות.
 3. פטור מהשתתפות עצמית על ביקורים במרפאות של רופאי מכבי ובמכוני הקופה בגין המחלות המוכרות שנגרמו בשל רדיפות הנאצים - כפי שהוכרו על ידי גרמניה, ולאו דווקא על פי האבחנות הרפואיות של רופאי מכבי. 

כיצד מממשים את ההטבה

 • לקבלת פטור מהשתתפות עצמית על ביקורים אצל רופאים או על תרופות שאינן בסל, יש להגיש בקשה למרכז הרפואי שאתם משויכים אליו.
 • פטור מהשתתפות עצמית על תרופות סל ניתן באופן אוטומטי בבתי המרקחת שיש להם הסכם עם מכבי.
   
חבר שלא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.

נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבה חודשית ממשרד האוצר

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא הרשות לזכויות ניצולי השואה.

ההטבה

 1. פטור מהשתתפות עצמית על כל התרופות בסל הבריאות, בלי קשר למחלות המוכרות ע"י משרד האוצר.
 2. פטור מהשתתפות עצמית רבעונית על ביקורים במרפאות של רופאי מכבי, מכוני מכבי או במכונים אחרים, בגין המחלות המוכרות ע"י משרד האוצר.
 3. פטור מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות שאינן בסל, הקשורות למחלות המוכרות ע"י משרד האוצר.
   

כיצד מממשים את ההטבה

 • תרופות שבסל - ההטבה ניתנת באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.
 • ביקור במרפאה או במכון – יש להגיש בקשה למרכז הרפואי.
 • תרופות שאינן בסל – יש להגיש בקשה למרכז הרפואי, והיא תועבר לטיפולה של הרכזת הארצית לנושא זה.
 • כל שינוי בתרופות שאינן בסל הבסיסי (למשל: שינוי שם התרופה ו/או הוספת תרופה) מחייב הגשת בקשה חדשה למרכז הרפואי המטפל.
 • חבר שלא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.

כלל ניצולי השואה המוכרים ע"י משרד האוצר

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא הרשות לזכויות ניצולי השואה. 

ההטבה

פטור מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות סל. 

כיצד מממשים את ההטבה?

ההטבות ניתנות באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.

סיוע במימוש הזכאות 

בכל אחד ממחוזות מכבי יש עובדים סוציאליים המרכזים את הטיפול בניצולי שואה. העובדים הסוציאליים מסייעים לניצולים במימוש זכויותיהם במכבי ובקהילה.
שמות העובדים הסוציאליים וטלפונים ליצירת קשר במרכזים הרפואיים של מכבי:
מחוזשם העובדת הסוציאליתטלפון
מחוז צפון חפצי פרימט-דנן 04-8351111
מחוז שרון יאן סבר 03-9392626

09-8309100
מחוז מרכז דלית נימצקי 050-8801256
מחוז דרום תמר זלצמן 08-6267399
מחוז ירושלים והשפלה רוני עצבה 054-4971345

 

תוכנית "בידיים טובות"

תוכנית חדשה וייחודית למכבי, בשיתוף עם הרשות לזכויות ניצולי שואה, נועדה לשפר את רווחתם של ניצולי שואה החיים ללא משפחה תומכת.
במסגרת התוכנית מאותרים ניצולי שואה עריריים או עם מיעוט מעטפת משפחתית ומקבלים ליווי, תמיכה וטיפול של עובדות סוציאליות, המתאמות את הטיפול הנדרש עבורם מבחינה רפואית וסוציאלית, יחד עם עמיתים מלווים אשר מסייעים לניצולים בדומה לבני משפחה.
רכזת ארצית: עו"ס דלית נימצקי. נייד: 050-8801256
מכבי למען ניצולי השואה ובני משפחותיהם
מידע על זכויות ניצולי שואה עומד לרשותכם גם באתרים הבאים: