19 נובמבר 2019 כ"א חשון תש"פ
עדכון אחרון:  22.03.2015 

הטבות לניצולי שואה - תנאי הזכאות


הטבות לניצולי השואה ולנכים בשל רדיפות הנאצים ניתנות במכבי מתוקף הסכמים שונים שנחתמו מול משרד האוצר, החברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה ומול מדינות גרמניה.
עדכון אחרון:  22.03.2015 
החברים הזכאים להטבות מוגדרים על פי רשימות הכוללות פירוט: נתונים אישיים, ההסכם על פיו ניתנת הזכאות, תאריך תחילת זכאות וצירוף רשימת המחלות שהוכרו כקשורות להיותם נפגעי נאצים.
הרשימות מועברות לקופות החולים ממשרד האוצר, מהחברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה וממדינות גרמניה אחת לתקופה.
חבר מכבי שנכלל באחת הקבוצות המפורטות בהמשך ולא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.
לנוחיותכם קישור לאתר של "עמותת אביב לניצולי שואה", המרכז את הזכויות של ניצולי השואה מהארגונים השונים (יפתח בדפדפן נפרד).

מי זכאי? 

הזכויות משתנות לפי הגדרתם של הניצולים במשרד האוצר:

נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבת בריאות מגרמניה על פי החוק הגרמני

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא – הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל.

ההטבה

 1. פטור מהשתתפות עצמית בעבור תרופות בסל הבריאות הקשורות למחלות המוכרות שנגרמו בשל רדיפות הנאצים.
 2. פטור מהשתתפות עצמית על ביקורים במרפאות של רופאי מכבי ובמכוני הקופה בגין המחלות המוכרות שנגרמו בשל רדיפות הנאצים.
 3. הטבה חדשה מ1/5/2011 :

  עד גיל 75
  • הנחה של 50% ברכישת תרופות שבסל ללא קשר למחלות המוכרות
  • הנחה של 50% בתקרה לחולים הכרוניים, בחישוב רבעוני על פי הנהוג במכבי, בלי קשר למחלות המוכרות שנגרמו בשואה.

  מעל גיל 75
  • מעל גיל 75 הנחה של 60.4% ברכישת תרופות שבסל ללא קשר למחלות המוכרות
  • הנחה של 50% בתקרה לחולים הכרוניים, בחישוב רבעוני על פי הנהוג במכבי, בלי קשר למחלות המוכרות שנגרמו בשואה.
    

כיצד מממשים את ההטבה

 • לקבלת פטור מהשתתפות עצמית יש להגיש למרכז הרפואי בקשה בליווי מסמכים רפואיים.
 • ההנחות ברכישת תרופות שבסל ללא קשר למחלות המוכרות ניתנות אוטומטית בבתי המרקחת שנמצאים בהסכם עם מכבי.
   
חבר שלא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.

נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבה חודשית ממשרד האוצר

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא הרשות לזכויות ניצולי השואה.

ההטבה

 1. פטור מהשתתפות עצמית על כל התרופות בסל הבריאות, בלי קשר למחלות המוכרות ע"י משרד האוצר (הטבה זו הנה הרחבה ייחודית במכבי ).
 2. פטור מהשתתפות עצמית רבעונית על ביקורים במרפאות של רופאי מכבי, מכוני מכבי או במכונים אחרים, בגין המחלות המוכרות ע"י משרד האוצר.
 3. פטור מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות שאינן בסל, הקשורות למחלות המוכרות ע"י משרד האוצר (הטבה זו הנה הרחבה ייחודית במכבי ).
   

כיצד מממשים את ההטבה

 • תרופות שבסל - ההטבה ניתנת באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.
 • ביקור במרפאה או במכון – ההטבה ניתנת באופן אוטומטי במעמד הביקור במרפאה או במכון.
 • תרופות שאינן בסל – יש להגיש בקשה למרכז הרפואי, והיא תועבר לטיפולו של המנהל הרפואי במרכז. לאחר קבלת אישורו תעודכן המערכת, כך שההטבה תינתן באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופה שאושרה.
 • כל שינוי בתרופות שאינן בסל הבסיסי (למשל: שינוי שם התרופה ו/או הוספת תרופה) מחייב הגשת בקשה חדשה למרכז הרפואי המטפל.
 • חבר שלא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.

כלל ניצולי השואה המוכרים ע"י משרד האוצר

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא הרשות לזכויות ניצולי השואה.
הזכאות של קבוצה זו נקבעת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי מלחמה בנאצים וחוק ההטבות לניצולי שואה, והיא אינה כוללת ניצולים המקבלים הבטחת השלמה או השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או מקבלים תגמול נזקק או נצרך.

ההטבה לחברים עד גיל 75

 1. הנחה של 50% בהשתתפות העצמית בעבור כל התרופות בסל הבריאות, בלי קשר למחלות המוכרות שנגרמו בשואה.
 2. הנחה של 50% בתקרה לחולים הכרוניים, בחישוב רבעוני על פי הנהוג במכבי, בלי קשר למחלות המוכרות שנגרמו בשואה.


הנחיות ומידע

הטבות אלו ניתנות בנוסף על כל הנחה אחרת שהחבר מקבוצה זו זכאי להן, למשל הנחה בגין גיל או מחלה קשה.

כיצד מממשים את ההטבה

ההטבות ניתנות באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.

ההטבה לחברים מגיל 75 ומעלה

 1. הנחה של 60.4% בהשתתפות העצמית בעבור כל התרופות בסל הבריאות, בלי קשר למחלות המוכרות שנגרמו בשואה.
 2. הנחה של 50% בתקרה לחולים הכרוניים, בחישוב רבעוני על פי הנהוג במכבי, בלי קשר למחלות המוכרות שנגרמו בשואה.
    

כיצד מממשים את ההטבה

ההטבות ניתנות באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.

ניצולי השואה המוכרים ע"י החברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה

הזכאות של קבוצה זו נקבעת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, קצבה לפי סעיף 3 לחוק ההטבות לניצולי שואה, הטבות לפי סעיף 4 לחוק ההטבות לניצולי שואה ובנוסף ניצולים המקבלים השלמת הכנסה/אבטחת הכנסה מביטוח לאומי או תגמול נזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.  

ההטבה

פטור מהשתתפות עצמית עבור רכישת תרופות שבסל

כיצד מממשים את ההטבה

ההטבה ניתנת באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.
חבר שלא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.

סיוע במימוש הזכאות 

בכל אחד ממחוזות הקופה יש עובדים סוציאליים מרכזי טיפול בניצולי שואה. העובדים הסוציאליים מסייעים לניצולים במימוש זכויותיהם במכבי ובקהילה
שמות העובדים הסוציאליים וטלפונים ליצירת קשר במרכזים הרפואיים של מכבי:
מחוזשם העובדת הסוציאליתטלפון
מחוז צפון עו"ס חפצי פרימט-דנן 04-8351111
מחוז שרון עו"ס יאן סבר 03-9392626

09-8309100
מחוז מרכז עו"ס אינה ירמיאן 03-5425252  (השארת הודעה בשלוחה 2)
מחוז דרום עו"ס תמר זלצמן 08-6267470
מחוז ירושלים והשפלה עו"ס רוני עצבה 054-4971345
 
מכבי למען ניצולי השואה ובני משפחותיהם
מידע על זכויות ניצולי שואה עומד לרשותכם גם באתרים הבאים: