29 אוקטובר 2020 י"א חשון תשפ"א
עדכון אחרון:  26.01.2020 

הטבות לניצולי שואה - תנאי הזכאות


הטבות לניצולי השואה ולנכים בשל רדיפות הנאצים ניתנות במכבי מתוקף הסכמים שונים שנחתמו מול משרד האוצר - הרשות לזכויות ניצולי שואה ומול מדינות גרמניה.
עדכון אחרון:  26.01.2020 
החברים הזכאים להטבות מוגדרים על פי רשימות הכוללות פירוט: נתונים אישיים, ההסכם על פיו ניתנת הזכאות, תאריך תחילת זכאות וצירוף רשימת המחלות שהוכרו כקשורות להיותם נפגעי נאצים.
הרשימות מועברות לקופות החולים אחת לתקופה מהרשות לזכויות ניצולי שואה, ממשרד האוצר וממדינות גרמניה.
חבר מכבי שנכלל באחת הקבוצות המפורטות בהמשך ולא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.
לנוחיותכם קישור לאתר של הרשות לזכויות ניצולי שואה  ושל עמותת אביב לניצלי שואה, המרכז את הזכויות של ניצולי השואה מהארגונים השונים (ייפתח בדפדפן נפרד).

מי זכאי? 

הזכויות משתנות לפי הגדרתם של הניצולים במשרד האוצר:

נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבת בריאות מגרמניה על פי החוק הגרמני

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא – הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל.

ההטבה

 1. פטור מהשתתפות עצמית בעבור תרופות בסל הבריאות.
 2. פטור מהשתתפות עצמית על תרופות שאינן בסל הבריאות אם הן קשורות למחלות המוכרות.
 3. פטור מהשתתפות עצמית על ביקורים במרפאות של רופאי מכבי ובמכוני הקופה בגין המחלות המוכרות שנגרמו בשל רדיפות הנאצים - כפי שהוכרו על ידי גרמניה, ולאו דווקא על פי האבחנות הרפואיות של רופאי מכבי. 

כיצד מממשים את ההטבה

 • לקבלת פטור מהשתתפות עצמית על ביקורים אצל רופאים או על תרופות שאינן בסל, יש להגיש בקשה למרכז הרפואי שאתם משויכים אליו.
 • פטור מהשתתפות עצמית על תרופות סל ניתן באופן אוטומטי בבתי המרקחת שיש להם הסכם עם מכבי.
   
חבר שלא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.

נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבה חודשית ממשרד האוצר

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא הרשות לזכויות ניצולי השואה.

ההטבה

 1. פטור מהשתתפות עצמית על כל התרופות בסל הבריאות, בלי קשר למחלות המוכרות ע"י משרד האוצר.
 2. פטור מהשתתפות עצמית רבעונית על ביקורים במרפאות של רופאי מכבי, מכוני מכבי או במכונים אחרים, בגין המחלות המוכרות ע"י משרד האוצר.
 3. פטור מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות שאינן בסל, הקשורות למחלות המוכרות ע"י משרד האוצר.
   

כיצד מממשים את ההטבה

 • תרופות שבסל - ההטבה ניתנת באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.
 • ביקור במרפאה או במכון – יש להגיש בקשה למרכז הרפואי.
 • תרופות שאינן בסל – יש להגיש בקשה למרכז הרפואי, והיא תועבר לטיפולה של הרכזת הארצית לנושא זה.
 • כל שינוי בתרופות שאינן בסל הבסיסי (למשל: שינוי שם התרופה ו/או הוספת תרופה) מחייב הגשת בקשה חדשה למרכז הרפואי המטפל.
 • חבר שלא קיבל את ההטבות שהוא זכאי להן יפנה למרכז הרפואי לבירור פרטני.

כלל ניצולי השואה המוכרים ע"י משרד האוצר

המדור האחראי לכך במשרד האוצר הוא הרשות לזכויות ניצולי השואה. 

ההטבה

פטור מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות סל.
 

כיצד מממשים את ההטבה?

ההטבות ניתנות באופן אוטומטי במעמד רכישת התרופות.

תוכנית "בידיים טובות"

תוכנית "בידיים טובות"

תוכנית חדשה וייחודית למכבי בשיתוף עם הרשות לזכויות ניצולי שואה שנועדה לשפר את רווחתם של ניצולי שואה ללא משפחה תומכת.
במסגרת התוכנית מאותרים ניצולי שואה עריריים או עם מיעוט מעטפת משפחתית ומקבלים ליווי, תמיכה וטיפול של עובדות סוציאליות המתאמות את הטיפול הנדרש עבורם מבחינה רפואית וסוציאלית יחד עם עמיתים מלווים אשר מסייעים לניצולים בדומה לבני משפחה.
 

סיוע במימוש הזכאות 

בכל אחד ממחוזות הקופה יש עובדים סוציאליים מרכזי טיפול בניצולי שואה. העובדים הסוציאליים מסייעים לניצולים במימוש זכויותיהם במכבי ובקהילה
שמות העובדים הסוציאליים וטלפונים ליצירת קשר במרכזים הרפואיים של מכבי:
מחוזשם העובדת הסוציאליתטלפון
מחוז צפון עו"ס חפצי פרימט-דנן 04-8351111
מחוז שרון עו"ס יאן סבר 03-9392626

09-8309100
מחוז מרכז דלית נימצקי 050-8801256
מחוז דרום עו"ס תמר זלצמן 08-6267470
מחוז ירושלים והשפלה עו"ס רוני עצבה 054-4971345
 
מכבי למען ניצולי השואה ובני משפחותיהם
מידע על זכויות ניצולי שואה עומד לרשותכם גם באתרים הבאים: