21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

אאוזינופילים (בדם)

(Eosinophils (Eos (קוד בדיקה: 50235, 50230)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

התוצאה מבוטאת גם כאחוז (%) מכלל תאי הדם הלבנים וגם כערך מוחלט (#).
היות שאחוז הוא חלק יחסי מן השלם, תוצאה המבוטאת באחוזים מושפעת בהכרח מעלייה או ירידה יחסית בסוגים אחרים של תאי הדם הלבנים. לפיכך נמדד גם הערך המוחלט, אשר אינו מושפע מסוגי התאים האחרים.
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • מצבים של אלרגיה (נזלת אלרגית, אסטמה, אסטמה של העור).
  • זיהומים שנגרמים מטפילים ופטריות.
  • מחלות דלקתיות.
  • מחלות עור.
  • מחלות הדם ומערכת החיסון.
  • תרופות.
 
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • נטילת סטרואידים.
  • מצבי דחק (Stress).