דידקטי או פסיכודידקטי?

הכירו את האבחונים

זכאות זו מציעה שני סוגי אבחונים: דידקטי ופסיכו-דידקטי. האבחונים שונים זה מזה ועונים על צרכים אחרים. רופא מכבי ימליץ לכם על האבחון המתאים למצבכם.

מהו אבחון דידקטי?

מטרת האבחון הדידקטי היא למפות את קשייו וכישוריו של אדם בלמידה, תוך אפיון ומיפוי של מיומנויות למידה בסיסיות. מיומנויות אלה כוללות קריאה וכתיבה, הבעה בכתב ובעל פה וחשבון.


האבחון מתאר את התנהגותו של התלמיד בתחומי הלמידה, במסגרת האבחון מזוהות אסטרטגיות הלמידה של התלמיד, נבחנת יעילותן ונבדקים המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות היסוד.


האבחון הדידקטי משמש בסיס לבניית תכנית חינוכית לתלמיד או לשיפור התכנית המופעלת לגביו.


אבחון דידקטי מתבצע על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך.

מהו אבחון פסיכו-דידקטי?

אבחון פסיכו-דידקטי הינו אבחון משולב הכולל מרכיב דידקטי ומרכיב פסיכולוגי. מטרת האבחון היא להעריך את התפקודים השכליים והקוגניטיביים הפועלים בבסיס הלמידה ולבחון את השפעתם על תפקודו הלימודי של התלמיד. כל זאת, בהתייחס ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי ולמידת השפעתם על תפקודו.


אבחון משולב יכול להתבצע על ידי פסיכולוג מומחה שהוכשר לביצוע אבחון דידקטי. לחילופין, אבחון כזה יכול להיות שילוב של אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי שנעשו כל אחד בנפרד, בתנאי שגיבוש המסקנות, האבחנה המבדלת וההמלצות יסוכמו על ידי פסיכולוג מומחה.


תהליך האבחון מתבצע ב-3 מפגשים:

 

    • שיחה מקדימה לצורך בירור היסטוריה אישית, לימודית, ורפואית.
    • האבחון עצמו.
    • שיחת סיכום לצורך קבלת התוצאות והבהרתן.

מצטרפים למכבי שלי

ונהנים מסל טיפולים מורחב לילדים

למידע והצטרפות>