המחלקה למחקרים אפידמיולוגיים

המחלקה למחקרים אפידמיולוגיים

זרוע המחקר התצפיתי של מכבי שירותי בריאות

המחלקה הוקמה בשנת 2010 לשם קידום מחקר מבוסס נתונים הבוחן סיבות למחלות וגורמי סיכון, בטיחות ויעילות של תרופות וטיפולים שונים, איתור מוקדם של מחלות ועוד.

תוצאות המחקרים האפידמיולוגיים יכולות להוות בסיס לשיפור טיפולים והליכים רפואיים ולעיצוב תכניות בריאות נרחבות בעלות השפעות חיוביות ארוכות טווח על בריאות הקהילה. בנוסף, תוצאות המחקרים מהוות לעיתים קרובות בסיס נחוץ ואמין לקידום מחקרים קליניים לבדיקת שיטות טיפול חדשות, כמו גם לפיתוחים טכנולוגיים במגוון תחומי הרפואה.

צוות היחידה מתבסס בעבודתו על מאגר המידע הנרחב של מכבי, הכולל נתונים רפואיים של כ-2.7 מיליון איש שנאגרו במשך 30 שנה, ומתמחה בביצוע מחקרים תצפיתיים, מחקרי עלות צריכת שירותי בריאות ונטל מחלות, ומחקרי אפקטיביות השוואתיים של תרופות וטיפולים.

חוקרי היחידה מקיימים שיתוף פעולה הדוק עם חוקרים בכירים בארץ ובחו"ל, וזוקפים לזכותם מאות פרסומים בכתבי עת מדעיים מהמובילים בעולם כמו גם פריצות דרך משמעותיות במגוון תחומי בריאות המשפרים את הטיפול הרפואי הזמין לחברי מכבי ולקהילה כולה.

 

לאתר מכון KSM ופרסומים של המכון