הגשת פניות בנושא הטרדה מינית

עדכון אחרון 08.06.21

הטרדה מינית

האיסור על הטרדה מינית עוגן בחוק במטרה להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים

במכבי שירותי בריאות כל תלונה אודות הטרדה מינית נבדקת ביסודיות, ברגישות ובדיסקרטיות ומטופלת בנחישות.

אילו מעשים נחשבים כהטרדה מינית?

  • סחיטה באיומים, כאשר אדם נדרש לעשות מעשה בעל אופי מיני.
  • מעשים מגונים.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

 

בנוסף, המקרים הבאים יחשבו כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות:

  • תוך ניצול מרות ביחסי עבודה.
  • תוך ניצול יחסי תלות.
  • במסגרת מערכת יחסים הקיימת במוסד חינוכי.
  • במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
  • כאשר המעשים הופנו לעובד במסגרת יחסי עבודה.


ניתן לקרוא את הנוסח המלא של החוק למניעת הטרדה מינית באתר הכנסת >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

כיצד ניתן להגיש תלונה?

ניתן להפנות תלונות ופניות בנוגע להטרדה מינית שנעשתה באחד ממוסדות מכבי, על ידי אחד ממטפלי או עובדי מכבי או נותני שירות מטעמה באחת הדרכים הבאות:

  • בטלפון, לאחראית לבירור תלונות על הטרדה מינית, ד"ר טלי צינמון, ממונה בנושא הטרדה מינית, טלפון: 03-7952577
  • בדוא"ל, לכתובת: hatrada_tlunot@mac.org.il

 

למידע כללי בנושא הטרדה מינית ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת: hatrada@mac.org.il
ניתן לפנות גם לנציבות הקבילות למקצועות הרפואה באתר משרד הבריאות.