בדיקה רפואית תעסוקתית בעקבות פניית מעסיק

בדיקת רפואית הבוחנת את מידת ההתאמה הרפואית של החבר/ה לתפקיד המוצע.

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

הפניה

מי זכאי?

חברים שקיבלו הפנייה מהמעסיק/ה שלא מצוין בה חשיפה לגורמי סיכון.

 

במקרים שבהם קיימים גורמי סיכון בסביבת העבודה יש להקפיד על ביצוע בדיקת פיקוח רפואי תקופתי.

מה הזכאות?

בדיקת כניסה לעבודה.

כמה זה עולה?

ללא עלות.

איפה ניתן השירות?

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.

לאיתור מרפאה

מה עליך לעשות?

  • למלא טופס לבחינת התאמה לעבודה. באחריות המעסיק/ה למלא את חלק א' בטופס. עליך לפרט בטופס מהו התפקיד המוצע וכן את פרטי הגורם המפנה, ולמלא את שאר הסעיפים.
  • להעביר את ההפניה בפקס למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה. 
  • צוות המרפאה יצור איתך קשר ובמידת הצורך יזמן אותך לבדיקה.
  • בתום הבדיקה, המרפאה תשלח את מסקנותיה אליך ואל המעסיק/ה. במידה שלא נדרשת בדיקת רופא/ה, יישלח מענה תוך 14 ימי עבודה.
  • עובדי בריאות שנדרשים לבצע חיסונים לפי נוהל משרד הבריאות, יבצעו את החיסונים במקום לבחירת המעסיק/ה על חשבונו/ה ובאחריותו/ה.
;