פטור מהשתתפות עצמית לתורמי אברים

אדם שתרם איבר, בחייו, לצורך השתלה באדם אחר לצורך ריפויו זכאי לפטור מתשלום על מגוון שירותים.

עדכון אחרון: 16.5.23

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

מי זכאי?

חבר שתרם איבר לצורך ריפוי של תושב ישראל.

מה הזכאות?

  • פטור מתשלום בהשתתפות עצמית רבעונית (ללא קשר לאיברים הנתרמים).
  • הפטור יינתן מיום הניתוח לכל החיים
  • פטור מהשתתפות עצמית לתרופות אשר בסל התרופות ללא קשר לאיבר המושתל
  • תקרת השתתפות עצמית לציוד מתכלה
  • החזר ממשרד הבריאות על רכישת ביטוח רפואי פרטי או תכנית לשירותי בריאות נוספים (מכבי זהב, מכבי שלי)

כמה זה עולה?

  • תקרת ההשתתפות העצמית על ציוד מתכלה היא 336 ₪ לחודש
  • החזרים על רכישת ביטוח רפואי פרטי או שירותי בריאות נוספים - לפרטים באתר משרד הבריאות >>

מה עליך לעשות?

תנאים לקבלת החזר ממשרד הבריאות על ביטוח רפואי פרטי או שירותי בריאות נוספים

  • הנתרם הוא תושב ישראל
  • לתורם יש תעודה מהמרכז להשתלות המעיד כי תרם לשם ריפויו של אחר
  • הבקשה להחזר תוגש עד 12 חודשים ממועד התשלום על הביטוח או על שירותי הבריאות הנוספים

 

מסמכים להגשה

מה עוד כדאי לדעת?

  • תורם - אדם המוכן לתרום איבר מאבריו, בחייו, לצורך השתלה בגופו של נתרם (חוק השתלת אברים התשס"ח 2008)
  • ב-01.05.2008 נוסף תיקון לחוק בריאות (תיקון מס' 40) המקנה לתורמי איברים פטור מכל ההשתתפויות עצמיות בעד שירות רפואי שנזקקו לו בשל נטילת האיבר
  • חבר שתרם איבר לפני מאי 2008 - זכאי להטבה מ- 1.05.2008 בלבד
  • חבר שתרם איבר אחרי מאי 2008 - זכאי להטבה מיום הניתוח