פיקוח רפואי תקופתי לעובדים עם גורמי סיכון

בדיקה שבוחנת את יכולתו של מי שעובד בעבודות עם גורמי סיכון להתחיל או להמשיך בעבודתו. הבדיקה כוללת לרוב בדיקות מעבדה ובדיקות עזר נוספות, כמו שמיעה, ראיה או תפקודי ריאות, בהתאם לגורם הסיכון הנבדק ולשיקול הדעת של אחות ורופא תעסוקתי.

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מקצוע

מי זכאי?

כל עובד החשוף במקום עבודתו לאחד מגורמי הסיכון המוגדרים בפקודת הבטיחות בעבודה. בין הגורמים נכללים רעש מזיק, קרינה מייננת, עופרת, זרחנים אורגניים וקרבמטים, ממיסים אורגנים, כספית, אבק מזיק ומתכות כמו כרום, ניקל, קדמיום וארסן.

מה הזכאות?

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי, הכוללת לרוב בדיקות מעבדה ובדיקות עזר נוספות, כמו שמיעה, ראיה או תפקודי ריאות, בהתאם לגורם הסיכון הנבדק ולשיקול הדעת של אחות ורופא תעסוקתי.

כמה זה עולה?

ללא עלות.

איפה ניתן השירות?

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.

לאיתור מרפאה

מה עליך לעשות?

  • המעסיק יפנה אותך ישירות למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה, בהתאם למועדים הקבועים בתקנות.
  • תוצאות הבדיקה יועברו למעסיק ואליך.

מה עוד כדאי לדעת?

אין צורך בהפניית רופא.