פינוי באמבולנס עם הפניית רופא

פינוי באמבולנס עם הפניה של רופא מכבי או רופא של חברה הקשורה עם מכבי בהסכם

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

מי זכאי?

חברים הזקוקים לפינוי לחדר מיון.

מה הזכאות?

פינוי למיון באמבולנס רגיל, אט"ן או נט"ן

 

  • בהפניית רופא מכבי - במרפאה או בטלפון. 
  • בהפניית רופא/ה של חברה או מוקד רפואה דחופה הקשורים עם מכבי בהסכם.

על ההפניה צריך להיות מצוין במפורש "פינוי לחדר מיון באמבולנס בלבד".

 

 

כמה זה עולה?

  • הפנית רופא מכבי - בלי עלות. מכבי תעביר את התשלום ישירות לחברת האמבולנסים. 
  • הפניית רופא של חברה הקשורה עם מכבי בהסכם - תופק התחייבות ללא השתתפות עצמית.

איפה ניתן השירות?

בכל הארץ - באמבולנס של מד"א לחדר מיון.

מה עליך לעשות?

אם בעקבות הפינוי קיבלת דרישה לתשלום ממד"א, על אף שהיתה אמורה להיות התחייבות אוטומטית, יש לפנות למרכז הרפואי בהקדם לצורך טיפול בחוב.
יבוצע תשלום קרן בלבד, ללא הפרשי ריבית והצמדה וללא הוצאות שכר טרחה של עורך דין אם היו.
את התשלום למד"א ניתן להסדיר באחת מהדרכים האלה:

ישירות למד"א באמצעות אפליקציה/ אתר מד"א או בטלפון של החברה' וקבלת החזר על התשלום ממכבי.
יש לצרף מסמכים אלו:

  • דו"ח הפינוי
  • הודעת חיוב
  • סיכום מיון
  • קבלה מקורית
  • במקרה של תשלום באינטרנט - קבלה מודפסת

 

תשלום דרך מכבי - יש לצרף מסמכים אלו:

  • דו"ח הפינוי
  • הודעת חיוב
  • סיכום מיון

אם קיבלת התראות מחברת האמבולנסים, באחריותך לפנות אל המרכז הרפואי לבירור והסדרת ההתחייבות, אחרת יהיה עליך לשאת בריביות.

מה עוד כדאי לדעת?

  • חבר שפונה למיון בהמלצת רופא פרטי או רופא בית חולים - אינו זכאי למימון של מכבי לפינוי. הזכאות למימון של מכבי נקבעת רק לפי אישור של גורם רפואי ממכבי. 
  • אם שילמת את החשבון, יועבר אליך החזר מלא במשרד המרכז הרפואי עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס ממד"א.
  • אם קיבלת התראות מחברת האמבולנסים, עליך לפנות אל משרד המרכז הרפואי לבירור והסדרת ההתחייבות, כדי להימנע מתשלום ריביות.