בתי חולים ומיון

(4 קטגוריות)

מיון ואשפוז פסיכיאטרי

כל הזכויות בבריאות הנפש למבוגרים, ילדים ונוער, כגון טיפול במרפאות בריאות הנפש, מרפאות להפרעות אכילה, אשפוזים, וכן שירותי עבודה סוציאלית.