תשלומים, החזרים ואישורים

(7 קטגוריות)

החזרים על ניתוחים וטיפולים בחו"ל

חברים הזקוקים לניתוח או טיפול מצילי חיים שאינם מבוצעים בישראל זכאים למימון הטיפול והוצאות נלוות.

ניתוח או טיפול רפואי בחו"ל

מימון של ניתוח, השתלה או טיפול רפואי המונע סכנת מוות או אובדן של איבר או אחד החושים, ולא ניתן לעבור אותו בארץ.

למידע נוסף על ניתוח או טיפול רפואי בחו"ל
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

תוספת מימון לניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל

מימון של ניתוח, השתלה או טיפול רפואי המונע סכנת מוות או אובדן של איבר או אחד החושים, ולא ניתן לעבור אותו בארץ.

למידע נוסף על תוספת מימון לניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מי זכאי?

ניתוחים בחו"ל

מימון של ניתוח, השתלה או טיפול רפואי שאי-ביצועם עלול לגרום להחמרה וזמן ההמתנה עבורם בארץ עולה על זמן ההמתנה בחו"ל, טיפולים בתחומים שבהם הניסיון הרפואי בארץ מועט או ניתוחים שלא ניתן לבצע בארץ או שלא קיימת להם חלופה בארץ.

למידע נוסף על ניתוחים בחו"ל
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • לא כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי | סוגי תוכניות הביטוח

ניתוח בחו"ל - החזר על הוצאות רפואיות נלוות

מימון הוצאות רפואיות נוספות הנילוות לניתוח בחו"ל, כמו אשפוז, שכר רופאים ואחיות, הרדמה ועוד.

למידע נוסף על ניתוח בחו"ל - החזר על הוצאות רפואיות נלוות
 • כלול

  מכבי שלי

 • לא כלול

  מכבי זהב

 • לא כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי | סוגי תוכניות הביטוח