שיניים, פה ולסת

(8 קטגוריות)

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים

חולים אונקולוגיים זכאים לטיפולי שיניים מתוקף סל הבריאות הממלכתי, בהתאם לסוג המחלה ולטיפולים.

טיפול שיניים לאחר כריתת גידול שפיר בלסת

טיפול שיניים משקם לאחר כריתה חלקית או מלאה של הלסתות עקב גידולים שפירים או ציסטות טיפול שיניים לאחר כריתת גידול שפיר ו/או ציסטה בלסת של 2.5 ס"מ ו/או המערבת 3 שיניים רצופות.

למידע נוסף על טיפול שיניים לאחר כריתת גידול שפיר בלסת
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים אחרי טיפול קרינתי לאזור הראש-צוואר

חולי סרטן לאחר טיפול קרינתי לאזור הראש או הצוואר זכאים לטיפול שיניים משמר ומשקם

למידע נוסף על טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים אחרי טיפול קרינתי לאזור הראש-צוואר
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים אחרי טיפולי כימותרפיה או הקרנות

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים אחרי טיפולי כימותרפיה או הקרנות (לא באזור הראש או הצוואר), מתוקף סל הבריאות הממלכתי.

למידע נוסף על טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים אחרי טיפולי כימותרפיה או הקרנות
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים אחרי כריתה כירורגית של גידול באזור הלסת

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים אחרי כריתה כירורגית של גידול באזור הלסתות, מתוקף סל הבריאות הממלכתי.

למידע נוסף על טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים אחרי כריתה כירורגית של גידול באזור הלסת
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים המטופלים בביספוספונטים או Denosumab בשל מיאלומה נפוצה או גרורות לעצמות

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים המטופלים בביספוספונטים או Denosumab בשל מיאלומה נפוצה או גרורות לעצמות, מתוקף סל הבריאות הממלכתי.

למידע נוסף על טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים המטופלים בביספוספונטים או Denosumab בשל מיאלומה נפוצה או גרורות לעצמות
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים לפני טיפול כימותרפי או הקרנות

טיפולי שיניים להם זכאים חולים אונקולוגיים לפני כימותרפיה או הקרנות, מתוקף סל הבריאות הממלכתי.

למידע נוסף על טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים לפני טיפול כימותרפי או הקרנות
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים לפני כריתה כירורגית של גידול באזור הלסת

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים לפני כריתה כירורגית של גידול באזור הלסתות, מתוקף סל הבריאות הממלכתי.

למידע נוסף על טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים לפני כריתה כירורגית של גידול באזור הלסת
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי