גיל זכאות

כשזכאות לטיפול ניתנת רק בטווח גילים מסוים, היא תתחיל במועד יום ההולדת הלועזי שבו המטופל הגיע לגיל זה ותהיה תקפה עד למועד יום ההולדת הלועזי שבו חל גיל זה. לדוגמה: הזכאות לטיפולי שיניים לילדים בגילאי 8-0 מתייחסת לילדים מיום הלידה הלועזי שלהם ועד שמלאו להם שמונה לפי התאריך הלועזי.